PIT-11, a PIT-40

Rozlicz PIT-40 w program e-pity Płatnika

Wystawienie PIT-40 przez pracodawcę zwalnia go z obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Płatnik, który dostanie do 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym od zatrudnionego oświadczenie PIT-12, nie musi sporządzać i dostarczać PIT-11 ani zatrudnionemu, ani do organu skarbowego. W jego miejsce sporządzić należy PIT-40, który trafić musi zarówno do pracownika, jak i do urzędu skarbowego.

Pracownik na podstawie PIT-40 nie sporządza własnej deklaracji PIT-37. Wysłany przez płatnika PIT-40 jest równoważny rocznemu rozliczeniu podatkowemu.

W przypadku, gdy:

  • zatrudniony spóźni się z dostarczeniem pracodawcy PIT-12 – czyli wniosku o rozliczenie go przez pracodawcę na PIT-40, wówczas ten ostatni nie powinien sporządzać PIT-40, lecz przekazać zatrudnionemu PIT-11.
  • pracodawca nie dotrzyma terminu i mimo otrzymania przed 10 stycznia oświadczenia PIT-12, nie sporządzi do końca lutego (lub w przypadku wyboru wersji papierowej – do końca stycznia) PIT-40, to ma on nadal obowiązek rozliczyć pracownika; w konsekwencji nieterminowość ze strony pracodawcy nie wpływa na zastąpienie PIT-40 przez PIT-11.

Dwa lub więcej PIT-40

PIT-40 otrzymywać można wyłącznie od jednego płatnika. Oznacza to, że zatrudniony, korzystający z rozliczenia przez płatnika na PIT-40, nie może zarabiać jednocześnie u wielu pracodawców. Innymi słowy, jeśli zarabia w kilku miejscach, nie będzie przez żadnego z pracodawców rozliczany na PIT-40. W efekcie otrzyma on dokumenty PIT-11 od każdego z zatrudniających go płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast jeżeli zatrudniony zmieni pracodawcę w trakcie roku i nie łączy ze sobą tytułów zatrudnienia jednocześnie, to każdy z nich ma prawo rozliczyć go składając PIT-40. Natomiast rozliczenia można dokonać na PIT-40, gdy zatrudniony wykonuje kilka umów z listy uprawniających do złożenia PIT-40 - jednocześnie u tego samego pracodawcy.

Przykład

Jan Kowalski pozostaje zatrudniony na podstawie umowy o prace w ABC Jan Nowak. Jednocześnie ABC Jan Nowak wypłaca mu stypendium naukowe celem poszerzania możliwości rozwoju zawodowego. ABC Jan Nowak może złożyć za Jana Kowalskiego PIT-40.

Kto odpowiada za prawidłowe dane w PIT-40?

Zatrudniony ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych przekazanych pracodawcy w deklaracji PIT-12. Natomiast na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania w prawidłowej wysokości kwot w rozliczeniu rocznym pracownika: PIT-40. Pracownik nie musi zatem po otrzymaniu PIT-40 kontrolować dodatkowo informacji znajdujących się w rozliczeniu PIT-40. Gdyby jednak takiej kontroli dokonał i zauważył błędy, to powinien zgłosić się do swojego pracodawcy – płatnika, z wnioskiem o skorygowanie dostrzeżonych błędów. PIT-40 nie podlega natomiast samodzielnej korekcie.

W okresie pomiędzy otrzymaniem PIT-40 a terminem rozliczenia rocznego zatrudniony może dodatkowo potraktować PIT-40 na takich zasadach, jakby była to informacja PIT-11. W takim przypadku może on rozliczyć się składając własną deklarację PIT-37, PIT-36 lub inną dodając np. na niej ulgi lub odliczenia lub wskazując prawidłowe dane na deklaracji rocznej. Za poprawność tak złożonej deklaracji podatkowej odpowiedzialność ponosi zatrudniony.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.