Help - pomoc do programu e-pity Płatnika

Pobieranie programu e-pity Płatnika

Program e-pity Płatnika instaluje się w prosty i szybki sposób. Przede wszystkim należy go pobrać ze strony internetowej www.platnik.e-pity.pl.

Pojawi się wtedy okienko z pytaniem czy chcesz uruchomić lub zapisać program na swoim komputerze.

Kliknij w Zapisz jako, dzięki czemu w następnym kroku będzie widoczna lokalizacja aplikacji (miejsce, gdzie zostanie ona zapisana) i jej nazwa.

Potwierdź klikając w przycisk Zapisz. Rozpocznie się proces pobierania programu na Twój komputer.

Gdy pobieranie dobiegnie końca, otworzy się okienko z pytaniem czy chcesz uruchomić aplikację.

Najwygodniej po prostu kliknąć w przycisk Uruchom, aby przejść do etapu instalacji.

Jeżeli jednak omyłkowo zaznaczyłeś Anuluj lub chcesz zainstalować e-pity Płatnika później, musisz w tym celu wyszukać plik setup_epityPlatnika.exe (chyba, że nadałeś jej swoją nazwę - wtedy szukasz po tej nazwie) w lokalizacji, jaką podałeś przy pobieraniu programu.

Instalacja programu e-pity Płatnika

Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem instalacji pozamykać wszystkie uruchomione programy. Zapewni to pełną poprawność procesu instalacji i zapobiegnie ewentualnym błędom lub przerywaniu procesu instalacji.

 1. Po uruchomieniu aplikacji otwiera się okno Kreatora instalacji programu e-pity Płatnika:

  Kliknij w przycisk Uruchom, aby kontynuować proces instalowania e-pity Płatnika. Następnie zaakceptuj warunki umowy i kliknij Dalej.

 2. Wybierz docelową lokalizację programu. Kreator sam podaje domyślną lokalizację, którą możesz zmienić naciskając przycisk Przeglądaj. Wówczas otworzy się okienko z folderami Twojego komputera, spośród których - klikając w wybrany folder - wybierasz ten, w którym ma zostać zapisany program e-pity Płatnika. Po dokonanym wyborze kliknij w Dalej i przejdź do kolejnego etapu. Zalecamy instalację w domyślnym katalogu, który się wyświetla.
 3. Rozpocznie się proces instalacji i jednocześnie pojawi się pasek wyświetlający jej postęp w procentach. Program powinien zainstalować się szybko: maksymalnie do kilku minut. Na zakończenie instalacji otworzy się okno startowe programu e-pity Płatnika.
 4. Abyś nie musiał wpisywać danych osobowych, program wykryje na Twoim komputerze bazy najpopularniejszych programów finansowo-księgowych takie jak: Płatnik, e-Deklaracje, Optima, IPS, czy poprzednie wersje programu e-pity, z których możesz wczytać, zaimportować dane osób i firm.

Program e-pity Płatnika został zainstalowany pomyślnie. Teraz możesz rozpocząć wypełnianie deklaracji PIT. W tym celu polecamy zapoznanie się z pozostałymi zakładkami Pomoc do e-pity Płatnika. W przypadku wystąpienia problemów w trakcie instalacji lub użytkowania programu, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną: tel.: 61 307 17 77 lub e-mail: serwis@platnik.e-pity.pl

Zobacz także poradnik video

Instalacja programu e-pity dla systemu Linux

Szczegółowy opis instalacji

Odinstalowanie programu


 

W każdej chwili możesz zrezygnować z używania programu e-pity Płatnika i go odinstalować. Pamiętaj, ze jest to proces nieodwracalny, jednak nie spowoduje on usunięcia utworzonej bazy (zapisanych deklaracji i Aktówki).

Aby odinstalować program należy z poziomu menu Start kliknąć na Wszystkie programy, odszukać katalog e-pity Płatnika, a następnie kliknąć w ikonę odinstaluj e-pity Płatnika. Klikając w kolejnych etapach Dalej przeprowadzi się operację odinstalowania programu. O jej powodzeniu zostaniemy na końcu poinformowani odpowiednim komunikatem.

Nastąpi deinstalacja programu, jednak ze względu na pomyłkowe usunięcie programu dane pozostaną na dysku.

Jeżeli chciałbyś usunąć definitywnie wszystkie dane, możesz tego dokonać, przenosząc do kosza cały katalog e-pity Płatnika, który znajduje się w katalogu dokumentów użytkownika/efile/epityPlatnika/

np. na Windows 7/8/Vista:
C:/Users/[user]/Documents/efile/epityPlatnika

na Windows XP:
C:/Documents and settings/[user]/Moje dokumenty/efile/epityPlatnika

na Mac:
/Users/[user]/Documents/efile/e-pityPlatnika

Baza MsSQL

Obsługa Bazy MsSQL nie jest funkcją dostępną standardowo – zapytaj o wycenę >

Aby ustawić zapis danych do bazy MsSQL w programie, klikamy w opcję Narzędzia -> Ustawienia -> Dane Aplikacji.

Będąc w tym oknie zaznaczamy opcję Zapisuj na serwerze i klikamy w ‘Zmień miejsce zapisu danych’, pojawi się okno, w którym wskazujemy adres serwera, klikamy OK:

 

Jeżeli program nie połączy się z bazą danych MsSQL pojawi się okno „Błąd podczas połączenia z bazą danych”. Program będzie próbował się połączyć z bazą danych do skutku.

Jeżeli błędnie wpisałeś lokalizację bazy, kliknij w przycisk 'ustawienia', a następnie podaj poprawny adres serwera.

Jeżeli w oknie „Błąd połączenia z bazą danych” klikniesz w przycisk ‘wyjdź’ – program zostanie zamknięty.

Po ponownym uruchomieniu program nadal będzie próbował nawiązać połączenie z serwerem. Jeśli chcesz zrezygnować z połączenia z serwerem kliknij ‘połącz z lokalną bazą’.

Przy pierwszym połączeniu, w bazie znajduje się tylko konto administratora. Administrator musi utworzyć konta dla wszystkich użytkowników korzystających z programu. Zawsze po podłączeniu do bazy, program zapyta o hasło. Każdy użytkownik musi mieć ustawione hasło. Logowanie jest więc wymagane przy każdym uruchomieniu programu połączonego do serwera z bazą MsSQL.

Po poprawnym połączeniu z serwerem pojawi się okno logowania, wybieramy Użytkownika (który został utworzony przez Administratora i któremu przypisano dostęp do bazy MsSQL), wpisujemy hasło i klikamy w Zaloguj.

Po wykonaniu tych czynności dane z programu będą zapisywane we wskazanej bazie. Wszyscy zalogowani Użytkownicy będą widzieli nowe zapisane formularze (lista formularzy odświeża się co 10 sekund) oraz dodane nowe dane do Aktówki. Lista wpisów Aktówki jest odświeżana przy ponownym uruchomieniu programu.
Dodatkowe informacje dotyczące MsSQLServer

Import danych – informacje ogólne

Program e-pity Płatnika pozwala na importowanie danych z:

 • wcześniej wyeksportowanego pliku XML z programu e-pity Płatnika, e-pity lub fillUp (formaty *.epityXML, *.epity2015, *.fillupXML),
 • pliku bazy danych przenoszonego z innego komputera lub z katalogu backupu (format *.SQLite),
 • pliku XML w formacie e-Deklaracji (format *.exml) zgodnego z XSD z crd.gov.pl,
 • własnoręcznie opracowanego pliku XML z gotowymi wypełnionymi już deklaracjami, przygotowanego wg struktury i w formacie wskazanym na stronie Dokumentacji API,
 • plików zapisanych w Excelu (format csv),
 • programów kadrowych, księgowych i innych programów, np. do rozliczeń PIT-ów rocznych.

Chcąc zaimportować dane do programu należy kliknąć na menu Narzędzia-> Importuj dane.

W kolejnym oknie można wybrać, czy chcemy zaimportować pojedynczy plik czy wskazać katalog, w którym są zapisane pliki do zaimportowania.

Po wskazaniu pliku lub katalogu, z którego chcemy zaimportować dane w programie wyświetli się okno, w którym można będzie zaznaczyć, które dane chcemy zaimportować.
Chcąc zaimportować wszystkie dane z pliku zaznaczamy ptaszkiem wszystkie opcje i importujemy potwierdzając na samym dole przyciskiem ‘Importuj dane’.

Po zaimportowaniu dane zapiszą się w programie w zakładce Aktówka, a jeśli importowane były dane gotowych wypełnionych formularzy, to deklaracje zapiszą się w zakładce Moje Formularze.

Dokumentacja API

Szczegółową specyfikację wymaganą do przygotowania plików do importu danych oraz przykładowe pliki do pobrania zamieściliśmy na stronie: https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/dokumentacja_api

Automatyczny import danych z programów księgowych

W e-pitach Płatnika możemy skorzystać z automatycznego importu danych z programów księgowych takich jak: Biuro IPS, DRUKI Gofin, e-Deklaracje desktop, enova365, InsERT GT, Optima, PIT Format, Płatnik, jak również z innych programów firmy e-file: fillUp Przyjazne formularze oraz z aplikacji e-pity 2015 i jej wcześniejszych wersji.

Po kliknięciu na Narzędzia -> Importuj dane program automatycznie wykryje czy na danym komputerze są zapisane dane z innych programów kadrowych lub księgowych.


Lista z programami księgowymi, z których możemy dokonać importu powinna wypełnić się sama aplikacjami zainstalowanymi na komputerze. Możemy także kliknąć w przycisk ”Odśwież listę” w celu ponownego przeskanowania komputera w poszukiwaniu zainstalowanych programów.

Ustawienia importu wszystkich znalezionych programów można dowolnie edytować klikając w trybik/śrubkę po prawej stronie. Chcąc zaimportować dane z wyszukanego programu klikamy na ikonkę Importuj.

Możliwe jest także dodanie ustawień ręcznie korzystając z opcji ”Dodaj nowe ustawienia programu”. W tym wypadku pokaże się lista ze wszystkimi obsługiwanymi programami księgowymi. Należy wybrać ten który nas interesuje a następnie poprawnie wypełnić pola z ustawieniami. Jeżeli natomiast nie znajdziemy tutaj naszego programu możemy skorzystać z opcji ”Zgłoś inny program”.

Po wybraniu pliku lub programu do importu pojawi się nam okno z danymi, które możemy zaimportować. Dane w oknie importu przedstawione są w formie drzewa. Dwie podstawowe gałęzie to: Bazy danych oraz użytkownicy (operatorzy). Gałęziami każdej bazy danych są: Aktówka (zawiera importowane dane osobowe) oraz formularze (zawierają dane importowanych formularzy).

W oknie importu przy każdym wierszu wyświetli się nam informacja czy importując dane dodamy nowy wpis (osobę /firmę /formularz), czy też mamy już zapisane w programie dane tej osoby lub firmy.


Jeśli w bazie programu jest są nowsze dane niż te, które chcemy zaimportować, wówczas pojawi się ostrzeżenie informujące o możliwości utraty/nadpisania tych nowszych danych.

Po zaznaczeniu elementów, które chcemy zaimportować klikamy na przycisk ‘Importuj dane’.

Podczas importu danych na ekranie możemy monitorować trwanie procesu przenoszenia baz danych.

Uwaga: Podczas importu danych z dużego pliku bazy danych, interfejs programu może nie reagować. Prosimy o cierpliwość i nie przerywanie trwającego procesu importu.

Ręczny import / ustawienia importu z programów księgowych

Jeśli program e-pity Płatnika jest zainstalowany na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany interesujący nas program księgowy, to e-pity Płatnika powinien sam automatycznie wyszukać gdzie są zapisane jego dane (patrz Automatyczny import danych z programów księgowych).

Jeśli program e-pity Płatnika nie jest zainstalowany na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany interesujący nas program księgowy lub nie zostanie on znaleziony automatycznie, wtedy konfigurację/ustawienia importu możemy wskazać ręcznie.

Możemy zrobić to z poziomu okna Importuj dane (menu Narzędzia → Importuj dane) klikając na dole okna w przycisk ”+Dodaj nowe ustawienia programu” lub z poziomu Ustawień (menu Narzędzia → Ustawienia → Import danych). Po wyświetleniu listy programów należy wybrać interesujący nas program z listy i zmodyfikować jego ustawienia importu.

Biuro IPS

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym został zainstalowany program Biuro IPS.

DRUKI Gofin

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu DRUKI Gofin (plik sqlite lub xls).

e-Deklaracje

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu e-Deklaracje.

e-pity

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu e-pity (plik epity2015.sqlite lub epity.sqlite).

enova365

Należy wypełnić poprawnie pole ”Nazwa serwera”. Jeżeli pole ”Nazwa bazy danych” zostanie puste program e-pity Płatnika pobierze dane ze wszystkich baz programu enova365 jakie będą na podanym serwerze. Pola ”Login” i ”Hasło” wypełniamy tylko jeżeli Sql Server nie zezwala na ”Windows Authentication”. Następnie klikamy ”Testuj połączenie” w celu weryfikacji poprawności wpisanych danych.
Należy się upewnić, że komputer, na którym jest zainstalowany program e-pity Płatnika ma dostęp do serwera SQL.

fillUp

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu fillUp (plik database.sqlite).

InsERT GT

Należy wypełnić poprawnie pole ”Nazwa serwera”. Jeżeli pole ”Nazwa bazy danych” zostanie puste program e-pity Płatnika pobierze dane ze wszystkich baz programu InsERT GT jakie będą na podanym serwerze. Pola ”Login” i ”Hasło” wypełniamy tylko jeżeli Sql Server nie zezwala na ”Windows Authentication”. Następnie klikamy ”Testuj połączenie” w celu weryfikacji poprawności wpisanych danych.
Należy się upewnić, że komputer, na którym jest zainstalowany program e-pity Płatnika ma dostęp do serwera SQL.

Optima

Należy wypełnić poprawnie pola ”Nazwa serwera” i ”Nazwa bazy danych”. Pola ”Login” i ”Hasło” wypełniamy tylko jeżeli Sql Server nie zezwala na ”Windows Authentication”. Następnie klikamy ”Testuj połączenie” w celu weryfikacji poprawności wpisanych danych.
Należy się upewnić, że komputer, na którym jest zainstalowany program e-pity Płatnika ma dostęp do serwera SQL.

PIT Format

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog w którym został zainstalowany program PIT Format.

Płatnik

W polu ”Nazwa serwera” należy wkleić konfigurację połączenia: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:baza.mdb;Mode=ReadWrite;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:Database Password=xxxx;
Proszę podmienić xxxx na hasło do bazy danych.

Import - schematy XML

Import gotowych wypełnionych formularzy z plików xml jest możliwy po samodzielnym uprzednim przygotowaniu odpowiednich plików z danymi według standardowej / uniwersalnej specyfikacji XML lub według struktury xml uproszczonej.

PIT-11:

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/node/4574359/fields/all/fields_xml

PIT-40:

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/node/4575650/fields/all/fields_xml

PIT-8C:

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/node/4574473/fields/all/fields_xml

PIT-4R:

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/node/4574564/fields/all/fields_xml

PIT-8AR:

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/node/4575243/fields/all/fields_xml

PIT-R:

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/node/4574417/fields/all/fields_xml

Chcąc wyszukać stronę ze schematem XML do importu innego formularza należy wejść na naszą stronę www.druki-formularze.pl, wyszukać dany formularz, a następnie na dole strony odszukać 'Format XML dla programistów:' i kliknąć na 'Zobacz format pliku XML'.
Jeśli format dla danego formularza nie jest jeszcze przez nas opracowany prosimy zgłosić go do nas przez 'Zgłoś ten formularz, a prześlemy Tobie format pliku XML'. Opracujemy go i zamieścimy na stronie tego formularza.

Import - schematy CSV

Przykładowy plik csv do importu kilku deklaracji PIT-11 (23):

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/dokumentacja_api_csv_pit11

Przykładowy plik csv do importu kilku deklaracji PIT-40 (22):

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/dokumentacja_api_csv_pit40

Przykładowy plik csv do importu kilku deklaracji PIT-8C (8):

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/dokumentacja_api_csv_pit8C

Przykładowy plik csv do importu kilku deklaracjiPIT-4R (6):

https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/dokumentacja_api_csv_pit4R

Eksport danych

Program pozwala na wyeksportowanie do pliku XML danych z listy formularzy i/lub z Aktówki. Dzięki tej funkcji możliwe jest łatwe przesłanie danych z programu e-pity Płatnika innej osobie lub stworzenie kopii bezpieczeństwa danych.

Możliwe jest także wyeksportowanie danych z kilku formularzy do pliku CSV, jednak muszą to być formularze tego samego typu (np. PIT-11 (23)).


Aby tego dokonać należy wywołać funkcję eksportu z menu Narzędzia -> Eksportuj dane -> i wybieramy odpowiednio Dane z aktówki, Dane z aktówki i formularzy lub Eksportuj wszystkie dane. Po wybraniu odpowiedniej opcji należy zaznaczyć na liście formularze i elementy aktówki, które chcemy eksportować oraz kliknąć Eksportuj do pliku.

Dodatkowo - można eksportować do pliku XML pojedynczą deklarację - wybierając format XML przy zapisie formularza do pliku/wysyłaniu mailem/eksporcie do GoogleDrive lub eksportować do pliku CSV wybierając opcję Zapisz na dysku plik CSV.

Zapis danych

Z poziomu zakładki 'Dane aplikacji' (Narzędzia-> Ustawienia -> Dane aplikacji) mamy możliwość zmiany miejsca zapisu danych:

 • zapis lokalnie, zapis na dysku sieciowym, zapis na serwerze, zapis na Koncie Google (dla wersji desktop)

Dodatkowo w zakładce 'Zapis danych' jest dostępna opcja szyfrowania danych i awaryjnego usunięcia wszystkich danych.


Zapis danych na koncie Google (dysk Google Drive)

Dysk Google Drive działa jako kopia zapasowa danych, nie jako główna baza danych.

Katalog 'efile' to główny katalog programu, w którym zapisywane są pliki np. PDF eksportowane do chmury, oraz katalogi aplikacji e-pity Płatnika.

Połączenie i autoryzacja:

Pierwsze połączenie z Google Drive.

Podłączyć program e-pity Płatnika do konta Google możemy klikając w Narzędzia -> Ustawienia -> Konto Google -> Połącz z kontem Google.

Konfiguracja konta Google Drive:


Użytkownik powinien zobaczyć okienko (pop-up), w którym jest proszony o zalogowanie się do konta Google, oraz o nadanie uprawnień naszej aplikacji do zapisu i odczytu danych z Google Drive.

Logowanie do konta Google:


Zablokowane okno logowania do Google w przeglądarce Chrome:

Ręczne uruchomienie wyskakującego okna:

Aby ręcznie uruchomić zablokowane okienko w Chrome, należy kliknąć w link 'http://accounts.google.com/o/oauth2/…'. Użytkownik ma możliwość wyłączenia blokowania wyskakujących okienek na stałe dla naszej strony.

Po zalogowaniu do Google Drive, program e-pity Płatnika proponuje zmianę sposobu zapisu danych - opcja 'Zmień ustawienia'. Pojawia się okienko z ustawieniami i domyślnie zaznaczoną opcją Google.

Jak odzyskać dane z Google Drive?

W ustawieniach programu należy zaznaczyć opcję 'zapisuj bezpiecznie na dysku Google'.

Narzędzia -> Ustawienia -> Dane aplikacji ->zapisuj bezpiecznie na dysku Google.

Po zmianie ustawień pojawi się okno logowania do Google (jeśli Użytkownik nie jest już zalogowany w przeglądarce). Po zalogowaniu program pobierze dane z Dysku Google.

Czy dane się połączą, jeśli pracujemy na kilku komputerach?

W sytuacji gdy na jednym komputerze utworzymy 3 deklaracje i w ustawieniach zaznaczona jest opcja przechowywania danych na dysku Google zapiszą się na serwerze. Jeśli na innym komputerze, gdzie w programie jest już 5 innych deklaracji połączymy się z kontem Google, program wyśle 5 deklaracji na serwer, pobierze 3 brakujące (na liście w zakładce Moje Formularze będzie 8 pozycji).

Na pierwszym komputerze, przy ponownym uruchomieniu program pobierze z serwera brakujące 5 deklaracji i również wyświetli na liście 8 pozycji. Dane zostaną połączone.

Zabezpieczenie danych

Dane w programie e-pity Płatnika są zabezpieczone standardowo poprzez Twój system operacyjny. Użytkownicy logujący się na inne konto podając hasło dostępu dla swojego profilu, nie widzą Twoich danych.

Jeżeli chcesz, aby dostęp do bazy danych program e-pity Płatnika był chroniony, możesz ustawić  jej szyfrowanie. W tym celu należy wejść w Narzędzia -> Ustawienia -> Dane aplikacji i zaznacz opcję 'dodatkowo zaszyfruj dane'.

Zaznacz Włącz szyfrowanie bazy danych. Wyświetli się dialog, w którym tworzymy nowe hasło, bez którego nie będzie możliwe otworzenie bazy e-pity Płatnika z Twoimi danymi:


Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Zapamiętaj hasło", program pamięta hasło bazy danych i nie trzeba podawać go przy każdym otwieraniu aplikacji. Baza jest wtedy nadal szyfrowana, co zabezpiecza wrażliwe dane w razie przechwycenia pliku.

Jeśli baza jest szyfrowana, a użytkownik nie zaznaczy opcji Zapamiętaj hasło, to podczas uruchamiania aplikacji za każdym razem będzie pojawiało okno autoryzacji dostępu do bazy poprzez podanie prawidłowego hasła.

Taki rodzaj ustawienia w 100% gwarantuje, że nikt poza Tobą nie jest w stanie poznać ani odtworzyć hasła umożliwiającego dostęp do danych.

Uwaga! Jeśli użytkownik zapomni hasła do bazy danych, traci bezpowrotnie wszystkie swoje dane!!! 

Jak program e-pity Płatnika rozpoznaje e-podpis. Co zrobić jeśli go nie widzi?

Jeśli posiadasz zakupiony kwalifikowany e-podpis i został on zarejestrowany na Twoim komputerze, wówczas program e-pity Płatnika sam automatycznie odczyta go i wyświetli w oknie wysyłania e-Deklaracji.

Program wyszukuje i sprawdza zarejestrowane e-podpisy w Panelu Sterowania -> Opcje internetowe -> zakładka Zawartość -> certyfikaty -> zakładka Osobiste. Jeśli w Osobistych certyfikatach jest wgrany i widoczny Twój e-podpis, to nie musisz się martwić.

Jeśli w programie wyświetli się komunikat, że nie masz zainstalowanego e-podpisu na komputerze, a posiadasz zakupiony e-podpis to oznacza, że musisz ten podpis zainstalować/zarejestrować na swoim komputerze, żeby był widoczny w zakładce Osobistych certyfikatów.

Szczegółową instrukcję jak to zrobić znajdziesz na stronie ‘BRAK E-PODPISU’.

Opis jak wygląda wysyłka z e-podpisem znajduje się poniżej w dziale ‘Wysyłanie e-Deklaracji’

Podpis e-Deklaracji za pomocą aplikacji proCertum Smart Sign’

Jeśli pracujesz na systemie Windows, a w programie e-pity Płatnika pokazuje Ci się w oknie wysyłki przy e-podpisie opcja ‘Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną’ należy kliknąć w listę e-podpisów i wybrać swój e-podpis z listy. A jeśli Twojego e-podpisu nie widać na liście należy go zainstalować w systemie Windows w Osobistych Certyfikatach. (Instrukcja na stronie Brak podpisu)

Jeśli nie możesz zainstalować e-podpisu w swoim systemie, pracujesz na innym systemie, np. Mac OS lub Linux, skonfiguruj swój program do obsługi e-podpisu w taki sposób, aby można było plik deklaracji podpisać zewnętrzną aplikacją, np. proCertum Smart Sign i po jej podpisaniu wysyłać e-Deklarację.

Ustawienia aplikacji proCertum Smart Sign

Prosimy zainstalować program proCertum Smart Sign (wersje na Windows/Linux/Mac OS), którą można ściągnąć tutaj: http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_proCertum_Smart_Sign.xml.
Po instalacji tej aplikacji uruchom ją i ustaw w opcji 'Ustawienia->Podpis' format podpisu na XAdES, typ podpisu wewnętrzny.

Ustawienia do podpisu elektronicznego dla e-Deklaracji oraz PDF

Jeśli posiadasz do obsługi Twojego e-podpisu posiadasz inną aplikację zewnętrzną do podpisywania plików e-podpisem należy ustawić w programie obsługującym ten e-podpis odpowiednią konfigurację, jaka jest wymagana do wysyłki e-Deklaracji.

Szczegóły zamieszczone są w pliku specyfikacji udostępnionej przez e-Deklaracje.

Wysyłka e-Deklaracji

Podczas wysyłki elektronicznej należy wybrać opcję ‘Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną, (np. proCertum Smart Sign), wpisać swój adres e-mail jeśli chcemy otrzymać UPO na swojego maila i kliknąć na przycisk ‘Podpisz i Wyślij’.

Po kliknięciu na ‘Podpisz i wyślij’ należy postępować według instrukcji.

Kolejne etapy podpisywania w aplikacji proCertum Smart Sign:

1. Uruchom program proCertum Smart Sign i kliknij na zakładkę 'Podpisywanie->Dodaj plik' i w polu ‘nazwa pliku’ wklej ścieżkę ze schowka (Ctrl + V) C:Users{User}DocumentsefileepityPlatnikatempFA7BEE58-4A0D-DD56-729F-4078CCA2CA65, kliknij ‘Enter’,

 a następnie zaznacz wszystkie pliki XML (opcja Ctrl-A) i kliknij 'Otwórz'.

2. Kliknij na ‘Podpisz’, wybierz właściwy certyfikat i podpisz nim plik xml z deklaracją. 

 

3. Po podpisaniu wróć do programu e-pity Płatnika i naciśnij klawisz 'Dalej'.

Jeśli deklaracja nie została poprawnie podpisana zewnętrznym e-podpisem, wówczas w programie wyświetli się komunikat: ‘Nie znaleziono pliku z podpisaną e-Deklaracją' i należy jeszcze raz powtórzyć operację podpisywania przez aplikację zewnętrzną.

Jeśli deklaracja została poprawnie podpisana, po naciśnięciu ‘Dalej’ w e-pitach Płatnika deklaracja zostanie wysłana do systemu e-Deklaracje.

Podpis plików PDF za pomocą podpisu elektronicznego

W programie e-pity Płatnika jest możliwość zapisu deklaracji do pliku pdf i podpisania ich e-podpisem. Po wybraniu deklaracji i kliknięciu na opcję ‘Zapisz na dysku -> Zapisz na dysku plik PDF z e-podpisem’ pojawi się okno, w którym należy wybrać odpowiedni podpis elektroniczny z listy i kliknąć na przycisk ‘Podpisz i zapisz’.

Następnie należy wskazać lokalizację i zapisać plik na dysku komputera.

W zapisanym pliku pdf informację o tym, że plik został podpisany Twoim e-podpisem znajdziesz na dole pierwszej strony zapisanej deklaracji.

W programie e-pity Płatnika jest również możliwość dla niektórych PITów np. PIT-11 wysyłki deklaracji mailem jako pliku ZIP z podpisem elektronicznym i z hasłem. Można to zrobić za pomocą opcji ‘Wyślij -> Wyślij mailem PIT z e-podpisem o1fraz hasłem’. Wówczas deklaracja zapisywana jest w pliku ZIP (jako plik xml oraz jako plik pdf z e-podpisem i hasłem). Pracownik, który otrzyma mailem taki zaszyfrowany PIT-11 chcąc go otworzyć musi wpisać hasło (którym jest jego identyfikator PESEL lub NIP wpisany w tej deklaracji).

Podpis plików PDF za pomocą aplikacji proCertum Smart Sign’

W programie e-pity Płatnika jest możliwość zapisu deklaracji do pliku pdf i podpisania ich zewnętrznym e-podpisem. Po wybraniu deklaracji i kliknięciu na opcję ‘Zapisz na dysku -> Zapisz na dysku plik PDF z e-podpisem’ należy wybrać opcję 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign)' a następnie kliknąć na ‘Podpisz i zapisz’.

 

Po kliknięciu na ‘Podpisz i wyślij’ należy postępować według instrukcji.

1. Uruchom program proCertum Smart Sign i kliknij na zakładkę 'Podpisywanie->Dodaj plik' i w polu ‘nazwa pliku’ wklej ścieżkę ze schowka (Ctrl + V) C:\Users\{User}\Documents\efile\epityPlatnika\temp\FA7BEE58-4A0D-DD56-729F-4078CCA2CA65, kliknij ‘Enter’,

a następnie zaznacz wszystkie pliki XML (opcja Ctrl-A) i kliknij 'Otwórz'.


2. Kliknij na ‘Podpisz’, wybierz właściwy certyfikat i podpisz nim plik pdf z deklaracją.

3. Po podpisaniu wróć do programu e-pity Płatnika i naciśnij klawisz 'Dalej'. Pokaże się okno do wybrania lokalizacji, gdzie chcemy, aby został zapisany plik pdf podpisany tym e-podpisem.

Po zapisaniu na komputerze pliku podpisanego e-podpisem przez zewnętrzną aplikację informację o tym e-podpisie znajdziemy na dole pierwszej strony zapisanego pliku pdf.

Licencje

Licencje do programu można zakupić w lewym dolnym rogu programu – opcja Zamów, tutaj również sprawdzisz Twoje konto:

Po kliknięciu w Zamów wyświetli się okno, w którym możesz wpisać ile punktów PIT potrzebujesz lub ustawić liczbę punktów PIT suwakiem (najmniejsza liczba deklaracji jaką możesz zamówić to 10 PIT) :

Po wybraniu liczby PIT klikamy w Zamów – jesteśmy przekierowani na stronę Zamówienia, gdzie musimy wprowadzić adres firmy do faktury, adres mailowy oraz wybrać sposób płatności.

Kod licencji zostanie przesłany wraz z fakturą na adres mailowy podany w zamówieniu, po opłaceniu zamówienia (szybka płatność przez PayU lub tradycyjny przelew bankowy – czas oczekiwania do dwóch dni roboczych).

 Zobacz także poradnik video

.NET Framework

Program e-pity Płatnika wymaga .NET Framework w wersji co najmniej 2.0, współpracuje również z nowszymi wersjami: 3.0, 3.5, 4.0, oraz 4.5.

Link do pobrania .NET Framework niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego:
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851

Program który wyświetla wszystkie zainstalowane aktualnie wersje .NET Framework:
http://www.asoft.be/prod_netver.html

Instalowanie programu .NET Framework

Instrukcja instalacji .NET Framework krok po kroku:

Krok 1

Jeżeli pojawi się poniższy komunikat, należy go zaakceptować klikając w przycisk OK.

Krok 2

Po pojawieniu się poniższego komunikatu, należy kliknąć w 'Zainstaluj .NET'.

.NET Framework można zainstalować klikając w programie Pomoc -> Serwis ->  Zainstaluj .NET 4.0 lub Zainstaluj .NET 3.5

Krok 3

W instalatorze programu, należy zaakceptować licencję oraz kliknąć w Zainstaluj.

Krok 4

Krok 5

 

Zarządzanie użytkownikami

Program pozwala na dostęp do aplikacji wielu użytkownikom. Przy pierwszej instalacji program tworzy domyślnego użytkownika o typie 'Administrator'.

Jeśli w programie dodamy więcej niż jednego użytkownika lub użytkownik będzie miał ustawione hasło do programu - pojawi się okno logowania podczas włączania programu.

W programie możemy dodać nowego użytkownika (nowych użytkowników), który będzie mógł wejść lub zalogować się do programu.

Aby dodać nowego użytkownika w programie należy kliknąć: Narzędzia-> Ustawienia -> Użytkownicy -> dodaj nowego użytkownika.

Z tego poziomu możemy ustawić lub zmienić hasło do danego profilu (użytkownika), a także możemy zaznaczyć bazy danych, które mają być dostępne dla konkretnego użytkownika.


Użytkownik o typie 'Administrator' ma dostęp do wszystkich baz danych i może zarządzać innymi użytkownikami. Do okna zarządzania użytkownikami możemy też wejść, klikając w ikonę, która się znajduje w górnym prawym rogu programu.


Bazy płatników

Po instalacji program tworzy nową bazę danych aplikacji i zapisuje ją w lokalizacji Moje dokumenty > efile -> epityPlatnika ->epityPlatnika.sqlite.
Następnie jest tworzona domyślna baza płatnika na aktualnie rozliczany rok podatkowy.

W górnym prawym rogu programu można przełączyć się między bazami, jakie mamy dodane w programie:

Po przełączeniu bazy możemy wybrać rok podatkowy dostępny dla danej bazy.

Z tego poziomu możemy także dodać nowy rok podatkowy przypisany do wybranej bazy – opcja Dodaj rok podatkowy.

Dodatkowo możemy utworzyć inne bazy płatników z podziałem na rok podatkowy.
W tym celu należy kliknąć w Narzędzia -> Ustawienia -> Bazy płatników:

Z tego poziomu można dodać nową bazę płatnika i przypisać do niej rok podatkowy poprzez przycisk Dodaj bazę płatnika. Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić poszczególne pola, np. nazwa nowej bazy oraz wybrać rok podatkowy.

 

Możemy skopiować dane z innej bazy, w tym celu należy zaznaczyć przycisk Kopiuj dane z innej bazy i wybrać dane, które chcemy skopiować.

Z poziomu Narzędzia -> Ustawienia -> Bazy płatników możemy także przełączyć bazę – opcja ‘Przełącz na tę bazę'.Deklaracje PIT

Wyszukiwanie deklaracji PIT w programie

Program e-pity Płatnika oferuje kilka możliwości wyszukiwania interesującej Cię deklaracji PIT.

W oknie głównym aplikacji możemy wystawić deklaracje PIT, takie jak PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R.


W zakładce Baza formularzy również dostępne są deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R a także można wyszukać następujące formularze:

PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-2, PIT-2A , PIT-2K , PIT-3, PIT-4R , PIT-8C i 8AR, PIT-11, PIT-12, PIT-16, 16A i 16Z , PIT-19A, PIT-40, PIT-R, PIT-28, 28/A i 28/B, PIT-36 i 36L, IFT-1, 1R oraz załączniki PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, ZAP-3, NIP-7.

Kreator do PITów rocznych jest dostępny z poziomu Menu -> e-pity 2015.

Kreator PIT

W programie e-pity Płatnika możesz wystawić deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R korzystając z wygodnego Kreatora lub wypełniając aktywną deklarację. Wystawione deklaracje możesz m.in. wydrukować, wysłać elektronicznie do systemu e-Deklaracje oraz dostarczyć bezpiecznie do pracowników.

Kreator deklaracji dla PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R jest dostępny m.in. ze strony startowej programu.


Jeśli chcemy wystawić np. deklaracje PIT-11 klikamy w opcję Wystaw - wyświetli się lista pracowników.

Po wybraniu pracownika – uruchomi się kreator dodawania wybranego PIT (np. PIT-11) dla tego pracownika za aktualnie wybrany rok podatkowy.


Krok 1 -  Dane płatnika

Krok 2 - Dane podatnika


Krok 3 - Dane PIT


Krok 4 - Pozostałe dane PIT-11


Z każdego okna kreatora możemy kliknąć w podgląd deklaracji (Widok formularza) oraz wrócić do kreatora - opcja Widok kreatora.
Po wypełnieniu wszystkich kroków kreatora, pojawi się pytanie 'Czy chcesz przejść do następnego podatnika?'. Jeżeli klikniemy 'Tak', zaczniemy wypełniać kolejną deklarację. Jeżeli klikniemy 'Nie' przejdziemy do podsumowania wypełnionych deklaracji PIT dla wybranego podatnika, gdzie możemy dodać nową deklarację PIT-11.
Po kliknięciu w nazwę płatnika wyświetli się podsumowanie PIT-11, z tego okna możemy przejść do wysyłki e-Deklaracji.
Po kliknięciu w nazwę firmy wyświetli się lista wystawionych deklaracji PIT-11.


 

Moje formularze

W zakładce Moje formularze znajdziemy wszystkie wypełnione deklaracje PIT według podanych kryteriów wyszukiwania, filtrowania, grupowania oraz sortowania.

Korzystając z lewego menu, wyświetlamy zdefiniowane widoki listy deklaracji.

Możemy dodatkowo wyszukać deklaracje PIT według nazwy lub ustawić własne parametry filtrowania deklaracji (opcja Ustaw filtry).

Po ustawieniu filtrów zapisujemy zmiany i wypełnione deklaracje przefiltrują się wg wybranych filtrów. Tak ustawiony widok możemy zapisać klikając w opcję Zapisz ten widok:

Po zapisaniu listy, w lewym menu pojawi się dodatkowa grupa Moje widoki:

Z poziomu zakładki Moje formularze, możemy pogrupować wypełnione deklaracje np. wybierając według symbolu, statusu e-Deklaracji, Płatnika, itd.

Dostępna jest również opcja Ustaw kolumny (w prawym górnym rogu listy). Po kliknięciu w nią pojawia się dodatkowe okno, w którym zaznaczamy te kolumny, które mają się wyświetlać na liście.

Wyświetloną listę deklaracji PIT możemy zapisać do pliku PDF lub CSV na dysku naszego komputera, wysłać mailem lub wydrukować.

Opcja zapisz do pliku:

Opcja wyślij w pliku:

Opcja drukuj aktualnie widoczną listę:

Z poziomu Moje formularze można również wypełnić deklarację PIT – służy do tego opcja ‘Dodaj PIT’

Modyfikacja deklaracji wypełnionych

Wypełnioną wcześniej deklarację możesz w każdej chwili zmodyfikować. Wypełnione deklaracje znajdziesz w zakładce Moje formularze.


Druk otworzysz poprzez przycisk Modyfikuj.

Uwaga!

Jeżeli do deklaracji odbierzesz UPO lub dostarczysz ją do pracownika, nie można jej modyfikować. Można natomiast zrobić jej kopię i na niej pracować.

Wysyłanie e-Deklaracji

Wszystkie e-Deklaracje w programie e-pity Płatnika można wysyłać z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wybrane e-Deklaracje dla osób fizycznych można także wysyłać bez podpisu elektronicznego poprzez weryfikację podatnika, czyli podanie odpowiednich danych do autoryzacji wysyłki (podanie kwoty przychodu podatnika z deklaracji rocznej składanej za ubiegły rok podatkowy). W takim przypadku program pokazuje obie możliwości (z podpisem i bez).

Płatnik będący osobą fizyczną, będzie mógł wysyłać wszystkie podstawowe deklaracje PITów rocznych oraz m.in. deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1, IFT-3, PCC-3 bez e-podpisu z podaniem kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy.

Jednoczesna wysyłka wielu e-Deklaracji w e-pity Płatnika jest możliwa przy pomocy e-Podpisu. Jeśli e-Deklaracje będą wysyłane przez Płatnika będącego osobą fizyczną, to można będzie wysyłać je również zbiorczo przy użyciu kwoty przychodu.

 W przypadku wysyłania wielu e-Deklaracji za pomocą podpisu elektronicznego powinno się pojawić tylko raz pytanie o PIN do podpisu. Jeśli pojawia się dla każdej wysyłanej deklaracji prosimy ustawić w programie do obsługi podpisu (np. proCertum CardManager) w opcjach pamiętanie kodu PIN.

Bramka UBD

Dla PIT-11/8C/40 możliwa jest wysyłka e-Deklaracji poprzez bramkę UBD - należy w tym celu zaznaczyć opcję Narzędzia-> Ustawienia-> e-Deklaracje -> wysyłaj poprzez bramkę UBD.

W programie wysyłka przez UBD ma taką zaletę, że szybciej trwa wysyłanie deklaracji przez Internet (wszystkie wybrane deklaracje są wysyłane w jednej skompresowanej paczce) i odbierane jest jedno UPO. Minusem tego rozwiązania jest - w przypadku wystąpienia błędów, brak informacji w jakiej konkretnie deklaracji są błędy (muszą przejść wszystkie albo żadna).

Poprzez bramkę UBD można wysłać tylko PIT-11 z PIT-R, PIT-8C i PIT-40, tylko wtedy, gdy jest więcej niż jedna deklaracja. Gdy jest to złożenie deklaracji (nie można w ten sposób wysyłać korekt) i gdy wszystkie deklaracje są tego samego płatnika (firmy). W pozostałych przypadkach program wysyła poprzez bramkę standardową.

Wysyłanie deklaracji z e-podpisem

Deklaracje PIT możemy wysłać elektronicznie z poziomu Moje formularze w górnym menu (możemy zaznaczyć na liście wiele deklaracji do wysyłki) lub z poziomu otwartej deklaracji.

Dane są wysyłane w zaszyfrowanym pliku o schemacie xml, takim jak tego wymaga system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, bezpośrednio na serwer systemu e-deklaracje. My nie mamy do nich wglądu.

Aby wysłać formularz, należy kliknąć w ikonę 'Wyślij e-Deklaracje'.

Po kliknięciu w ikonę pojawi się okno generowania deklaracji:

W kolejnym kroku otworzy się okno 'Ustawienia wysyłki', jeżeli deklaracje są wysyłane w imieniu, np. spółki pojawi się okno, w którym wybieramy podpis elektroniczny, opcjonalnie wpisujemy adres mailowy (wtedy UPO zostanie wysłane na wpisany adres mailowy).

W kolejnym kroku deklaracja jest podpisywana i po poprawnym podpisaniu deklaracji wyświetla się informacja o rozpoczęciu wysyłki do systemu e-Deklaracje.

Wysyłka deklaracji bez e-podpisu

Płatnik będący osobą fizyczną może wysyłać deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1, IFT-3, PCC-3 bez e-podpisu z podaniem kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy. W takim przypadku w oknie 'Ustawienia wysyłki' należy zaznaczyć opcję 'wysyłam bez e-Podpisu', w polu 'przychód za rok'  konieczne będzie podanie kwoty przychodu podatnika z deklaracji jaka była składana w zeszłym roku.

Jeśli e-Deklaracja może być wysłana tyko z e-Podpisem (jest to uzależnione od rodzaju deklaracji i jej schematu wysyłki xml opracownego przez system e-Deklaracji MF), wówczas pojawi się w tym oknie tylko opcja wyboru podpisu elektronicznego, nie będzie można zaznaczyć opcji ‘wysyłam bez e-Podpisu’.

Więcej na temat obsługi e-Podpisu (Certum (Asseco), Sigillum, KIR i CenCert) w e-pity Płatnika znajdziesz tutaj >>

W oknie ‘Wysyłanie e-Deklaracji’ możemy również podać adres e-mail, na który zostanie wysłane Potwierdzenie odbioru - UPO, po poprawnym zakończeniu wysyłki danego formularza. UPO zostanie automatycznie odebrane również w samym programie.

Status e-Deklaracji

Po pomyślnej wysyłce deklaracja otrzymuje status 200 i odbierane jest do niej potwierdzenie wysyłki UPO, a numer referencyjny (identyfikator dokumentu) z odebranego UPO wkleja się do głównej deklaracji do pola nr dokumentu.

Opcja 'Status e-Deklaracji 'z poziomu otwartej deklaracji:

 

Opcja 'Status e-Deklaracji' z poziomu Moje formularze

Jeśli deklaracja nie została wysłana pomyślnie (otrzymała inny status niż 200), wówczas po kliknięciu w ikonę ‘Status e-Deklaracji’ pojawia się informacja o błędzie wysyłki i odpowiedni numer statusu błędu.

Przy niektórych błędach wysyłki w tym oknie pojawi się również przycisk ‘Zgłoś błąd’, dzięki któremu można wysłać zgłoszenie błędnego statusu do naszego serwisu. Po otrzymaniu zgłoszenia postaramy się pomóc odszukać błąd w e-Deklaracji i będzie można ją poprawić i ponownie wysłać.

Status wysłanej deklaracji możemy w każdej chwili sprawdzić z poziomu formularza. Gdy deklaracja była już wysyłana elektronicznie, wówczas ikona ‘Wyślij e-Deklaracje’ zamienia się w ‘Status e-Deklaracje’.

A także z poziomu menu Moje Formularze  -> e-Deklaracje klikając w ikonę  przy danym wysyłanym formularzu.

Wysyłka testowa

Aby wysłać testowo deklarację do bramki testowej e-Deklaracje, należy przygotować deklarację, następnie kliknąć w Wyślij e-Deklarację, pojawi się okno Wysyłanie e-Deklaracji, w polu Podaj e-mail należy ustawić kursor, a następnie na klawiaturze wcisnąć jednocześnie CTRL + Y.

Podczas wysyłki testowej:

 • nie jest sprawdzana poprawność wpisanych danych identyfikacyjnych podatnika i kwoty przychodu podatnika z deklaracji składanej w ubiegłym roku,
 • nie jest sprawdzana poprawność e-Podpisu użytego do wysyłki (czy jest to certyfikat kwalifikowany, komercyjny czy inny),
 • nie są weryfikowane upoważnienia do składania e-Deklaracji w imieniu innego podmiotu (UPL-1),
 • podmiotem przyjmującym wysłaną testowo e-Deklarację i wystawiającym UPO jest ‘e-Deklaracje system testowy’

Podczas wysyłki normalnej na bramkę e-Deklaracji podmiotem odbierającym e-Deklarację i wystawiającym UPO jest ‘Ministerstwo Finansów’.

 

Dostarcz PIT-11/PIT-40/PIT-8C do podatnika

Deklarację można dostarczyć do pracownika ze strony startowej programu:

Lub z zakładki Moje formularze – tutaj ustawiamy widok Dostarczanie, zaznaczamy deklaracje, które chcemy przekazać do pracowników i klikamy w opcję Dostarcz.

Deklarację do pracownika/pracowników można dostarczyć elektronicznie przez system Odbierz-PIT, mailem z e-podpisem oraz hasłem, osobiście lub pocztą tradycyjną.Z poziomu Moje formularze zaznaczamy deklaracje, które chcemy dostarczyć, klikamy w przycisk Dostarcz, zaznaczamy opcję Dostarcz deklaracje elektronicznie przez system Odbierz-PIT i klikamy Dalej. Następuje Weryfikacja deklaracji i generowanie plików XML oraz plików PDF wysyłanych do pracownika.


W następnym oknie należy uzupełnić adresy e-mail lub numery telefonów komórkowych do podatników jeśli te dane nie były wcześniej uzupełnione w Aktówce. Jeśli były podane, powinny się same wczytać.

W kolejnym oknie należy wybrać certyfikat do podpisania deklaracji wprowadzić adres nadawcy, czyli adres mailowy pracodawcy.

Dodatkowo możemy uzupełnić dane nadawcy, które będą przekazane pracownikowi w celu ułatwienia kontaktu w przypadku problemów z otrzymaniem deklaracji lub samą deklaracją.

Następnie kliknamy Podpisz i wyślij:

Po kliknięciu w 'Podpisz i wyślij' następuje podpisywanie deklaracji i jej wysyłanie. Na końcu powinno pojawić się poniższe okno:

Po kliknięciu w opcję 'Pokaż historię dostarczenia' widzimy następujące okno:

Deklaracja zostanie przekazana do pracownika, który będzie mógł odebrać ją na stronie https://odbierz-pit.pl/. W przekazanej wiadomości SMS lub e-mail pracownik otrzyma informacje z adresem strony internetowej wraz z loginem i hasłem. Po zalogowaniu się do https://odbierz-pit.pl/ będzie mógł odebrać swoją deklarację.

W momencie odebrania deklaracji PIT-11 przez pracownika, status dostarczenia w programie zmieni się na dostarczony po odświeżeniu w programie.

Ponadto przy dostarczonej deklaracji (czyli odebranej przez pracownika w systemie odbierz-pit.pl) w deklaracji będzie widoczne Potwierdzenie Dostarczenia Dokumentu (PDD).

Dostarczone deklaracje są odpowiednio oznaczone w zakładce Moje formularze

oraz Raporty.

Statusy dostarczenia możemy zaktualizować klikając w programie w zakładkę: Narzędzia -> Ustawienia -> Dostarczanie -> Aktualizuj teraz statusy dostarczenia.

Zaznaczamy deklaracje, które chcemy wysłać do pracowników mailem, klikamy w Dostarcz i w oknie zaznaczamy: Dostarcz mailem z e-podpisem oraz hasłem.

Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, pamiętaj, że wysyłka mailem nie gwarantuje prawomocnego dostarczenia deklaracji do podatnika. Aby zgodnie z prawem dostarczyć PIT e-mailem - wymagana jest pisemna zgoda podatnika na otrzymywanie PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z podaniem adresu e-mail podatnika.

Za wysyłkę bez pisemnej zgody podatnika, wyłączną odpowiedzialność, co do skuteczności dostarczenia PIT, ponosi Płatnik.

W pierwszym kroku następuje weryfikacja deklaracji, generowanie plików XML i PDF, w kolejnym oknie 'Wysyłanie deklaracji' należy wpisać adres mailowy pracownika i klikąć Dalej.

W oknie 'Ustawienia wysyłki' należy wybrać podpis elektroniczny, e-mail nadawcy oraz wpisać dane wysyłającego, a następnie kliknąć w 'Podpisz i wyślij'.

W kolejnym kroku program podpisuje dokumenty, które chcemy wysłać. Po poprawnym podpisaniu dokumentów pojawi się okno wiadomości pocztowej (w zależności od ustawionych opcji wysyłki mailem - może pojawić się okno aplikacji lub nowa wiadomość programu pocztowego). Po kliknięciu Wyślij pojawi się okno:

Z poziomu Moje formularze ustawiamy filtr Dostarczanie, następnie zaznaczamy osoby, do których chcemy dostarczyć deklarację i klikamy w Dostarcz.

Zaznaczamy opcję 'Dostarcz deklarację osobiście' i klikamy Dalej. Następuje weryfikacja deklaracji. Jeżeli deklaracje są wypełnione poprawnie, możemy kliknąć w Generuj wydruki (deklaracje wraz załącznikami, listę potwierdzeń). Jeśli pojawi się komunikat o błędnie wypełnienionej deklaracji, należy ją poprawić i wybrać ponownie opcję dostarczania.

Po kliknięciu w Generuj wydruki przechodzimy do okna, z którego możemy wydrukować deklaracje wraz z listą do potwierdzenia odbioru deklaracji przez pracownika.

Po wydrukowaniu przechodzimy do okna ‘Oznaczanie deklaracji’, gdzie możemy wpisać dodatkowe informacje, np. datę przekazania deklaracji. Następnie można oznaczyć deklaracje jako wysłane.

Zaznaczamy osoby, dla których chcemy dostarczyć PIT i klikamy w opcję Dostarcz, wybieramy formę dostarczenia i klikamy Dalej. Program weryfikuje poprawność wystawienia deklaracji PIT-11/PIT-40/PIT-8C, a następnie prowadzi nas do okna Drukowanie. Jeżeli któraś deklaracja jest wypełniona niepoprawnie, pojawi się komunikat informujący, które pola deklaracji są błędnie wypełnione i należy poprawić deklarację.

Jeżeli wszystkie deklaracje są wypełnione poprawnie, możemy przygotować deklaracje do wysyłki tradycyjnej, czyli np. sprawdzić czy wpisany adres podatnika jest poprawny, dołączyć do wydruku deklaracji książkę korespondencji Poczty Polskiej, odpowiednie nadruki na kopercie lub adresy do kopert, następnie klikamy Generuj wydruki.

Wyświetli się okno, z którego możemy wydrukować wszystkie wygenerowane dokumenty – opcja Drukuj Wszystkie. Aktualny formularz drukujemy klikając w Drukuj aktualny. Ponadto możemy zmienić opcje wydruku – Ustawienia wydruku.

Po wydrukowaniu pojawi się okno, w którym możesz przy deklaracjach podać dodatkowe informacje – np. nr listu przewozowego.

Następnie możesz oznaczyć deklaracje jako dostarczone pocztą - w polu dodatkowe informacje możesz wpisać datę wysłania deklaracji i kliknąć 'Oznacz jako wysłane'.

Raporty

Raporty są dostępne w głównym menu -> Raporty. Z tego poziomu można wybrać interesujący nas Raport.

Po kliknięciu we Wszystkie formularze wyświetli się podsumowanie wszystkich wypełnionych deklaracji z informacją, czy dana deklaracja została wydrukowana, wysłana do systemu e-Deklaracje, czy została dostarczona do pracownika. Możemy również otworzyć inne dostępne raporty.
Jeżeli klikniemy w PIT-11 wyświetli się zestawienie wszystkich wypełnionych deklaracji PIT-11 z informacją, które deklaracje zostały wydrukowane, wysłane do systemu e-Deklaracji, dostarczone.

Raporty będą dostępne dla zapisanych w Moje formularze deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C lub IFT-1R, IFT-2R, IFT-3R. Jeśli potrzebują Państwo innego raportu lub dostępny raport jest niewystarczający – prosimy o kontakt z nami za pomocą opcji "Zgłoś potrzebny raport".


W oknie Raporty można ustawić dodatkowe grupowanie – opcja Grupowanie.

Opcja ‘Ustaw kolumny’ umożliwia wyświetlanie dodatkowych kolumn z informacjami typu kiedy dana deklaracja została wystawiona, zmieniona lub dzięki tej opcji można odznaczyć kolumny, które nie mają się wyświetlać.

Następnie przechodzimy do okna Raporty, wyświetlają się dodatkowe kolumny:

Wyświetlony Raport można zapisać do pliku PDF lub CSV (opcja Zapisz raport na dysku -> Zapisz do pliku PDF lub Zapisz do pliku CSV) lub wysłać mailem (opcja Wyślij raport mailem -> Wyślij w pliku PDF lub Wyślij w pliku CSV). Możemy również wydrukować Raport (opcja Drukuj).

Po kliknięciu w daną deklarację z poziomu Raportu wyświetli się jej podsumowanie:

Eksport do PDF, wysyłka mailem

Oprócz możliwości zapisywania formularzy w programie e-pity Płatnika, można wyeksportować deklaracje do pliku PDF lub XML i zapisać je na dysku komputera (opcja Zapisz na dysku), wysłać mailem lub zapisać do chmury (opcja Wyślij).

Deklarację można wyeksportować z poziomu podglądu deklaracji lub z okna Moje formularze.


Eksport danych w postaci PDF, PDF z e-podpisem, pliku z danymi XML


Po kliknięciu w przycisk 'Zapisz na dysku' masz możliwość zapisania wypełnionej deklaracji w postaci pliku PDF, PDF z e-podpisem, pliku z danymi (XML). Po kliknięciu otwiera się okno z wyborem katalogu i nazwy pliku. Możesz zmienić katalog i nazwę tego pliku.

Wyślij mailem w postaci PDF, PDF z e-podpisem, PDF z e-podpisem oraz hasłem, plik z danymi XML

Deklarację wysyłamy mailem klikając w Wyślij, następnie wybieramy określoną opcję.


Po kliknięciu na wybrany typ pliku otwiera się okno klienta/programu pocztowego z możliwością wysyłki pliku mailem. Jeśli na komputerze nie jest skonfigurowany klient/program pocztowy można zmienić ustawienia programu w opcji Narzędzia ->Ustawienia -> Ustawienia aplikacji.


Wtedy program będzie wysyłać maile poprzez serwery firmy e-file.

Drukowanie

Drukowanie pojedynczego formularza

Jeśli wypełniałeś formularz PIT razem z załącznikami i chcesz wydrukować główną deklarację razem ze wszystkim załącznikami użyj przycisku Drukuj z górnego menu na szarym pasku.

Jeśli potrzebujesz wydrukować tylko jeden formularz załącznika albo samą główną deklarację kliknij w zakładkę tego formularza i użyj ikonki Drukuj po kliknięciu w ikonę trójkąta, obok nazwy załącznika. 

Drukowanie zaawansowane

Drukowanie zaawansowane uruchamiamy z poziomu zakładki Moje formularze poprzez rozwinięcie menu przy przycisku Drukuj i wybraniu opcji 'Drukowanie zaawansowane':


Okno zaawansowanego drukowania:


Domyślne ustawienie wydruków (Narzędzia -> Ustawienia -> Drukowanie):


Dostępne ustawienia wydruku zaawansowanego:

 • Drukarka - wybór drukarki, która będzie użyta do wykonania wydruku.
 • Wydrukuj - możemy zaznaczyć, czy drukujemy główne formularze/deklaracje, czy drukujemy załączniki do formularzy/deklaracji, czy drukujemy potwierdzenie UPO lub UPP (w ten sposób można np. wydrukować same główne deklaracje lub same potwierdzenia UPO).
 • Tła formularzy - możemy drukować standardowe tła formularzy (kolorowe), wyszarzone (oszczędność tuszu kolorowego) lub wyszarzone i rozjaśnione (ta opcja zużywa najmniej tuszu - do wydruków roboczych).
 • Strony - wybór stron, które mają zostać wydrukowane.
 • Liczba kopii - liczba kopii posortowana według formularzy/deklaracji (czyli najpierw drukowana jest całkowicie jedna kopia formularza, potem całkowicie następna kopia itd.).
 • Drukuj wartości w polach wielkimi literami.
 • Drukuj jako bitmapę - zaznaczamy tę opcję tylko w przypadku, jeśli pojawi się problem z wydrukiem pojedynczego formularza.
 • Druk dwustronny - zaznaczamy, jeśli ustawiliśmy w drukarce opcję druku dwustronnego (tzw. drukowanie duplex) -  każdy formularz/deklaracja będzie wydrukowany na parzystej liczbie stron, pierwsza strona następnego formularza wydrukuje się na nowej stronie.

Pobieranie danych z GUS

Dane firmy można pobrać z rejestru GUS na dwa sposoby. Możesz wpisać identyfikator (NIP, REGON lub KRS) w odpowiednim polu na formularzu, a następnie kliknąć na ikonę Pobierz dane z GUS. Nastąpi automatyczne zaczytanie danych z rejestru.

Możesz również kliknąć na ikonę Pobierz dane z GUS nie wpisując identyfikatora w polu na formularzu. Zostanie wyświetlone wtedy okno importu danych. Możesz wypełnić jedno z pól i zatwierdzić przyciskiem POBIERZ.

W obu tych przypadkach może zostać wyświetlone okno z obrazkiem, który trzeba poprawnie przepisać, a następnie zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Potwierdź. Podczas pobierania danych na środku ekranu pojawi się pasek pobierania danych. Gdy dane zostaną pobrane, w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona informacja o powodzeniu operacji.

Tak wczytane dane do druku, można oczywiście zapisać do Aktówki.

Konwertowanie formularzy PIT do nowszej wersji

W programie e-pity Płatnika dostępna jest konwersja dla formularza PIT-11, np. można przekonwertować formularz PIT-11 (21) i PIT-11 (22) do wersji PIT-11 (23). Funkcjonalność jest przydatna w przypadku, gdy chcemy uaktualnić formularz do nowszej wersji, bez potrzeby ręcznego przepisywania pól lub importujemy formularze z innego programu, który jeszcze nie obsługuje najnowszej wersji druku. Aby skorzystać z funkcjnonalności, należy przejść do zakładki Moje formularze, zaznaczyć formularze, które chcemy przekonwertować i nacisnąć w gónym menu opcję 'Konwertuj wersję'. Następnie możemy wybrać do jakiej wersji ma zostać przekonwertowany formularz oraz czy chcemy zamienić konwertowany formularz, czy zapisać przekonwertowany formularz jako nowy. Opcja konwersji dostępna jest również w edytorze formularza. Można z tego poziomu również zgłosić potrzebę dodania opcji konwersji do druku, dla którego opcja konwersji nie jest aktualnie dostępna w programie.

Kalkulator walutowy

Kalkulator walutowy umożliwia przeliczanie kwoty podanej w dowolnej walucie (której kurs jest udostępniany na stronie Narodowego Banku Polskiego) na polski złoty. Można także przeliczyć kwotę podaną w polskich złotych na wybraną walutę.

Kalkulator walutowy jest dostępny w programie z poziomu zakładki Narzędzia:

Można go uruchomić także w kalkulatorze:

Aby dokonać przeliczenia, należy wpisać kwotę do przeliczenia, określić jaki rodzaj kursu nas interesuje (średni, kupna, sprzedaży), a następnie wybrać datę notowania, nie wcześniejszą niż 2002 rok.

W kolejnym kroku należy określić waluty. Kalkulator walutowy pokazuje kurs, według którego przelicza.


Jeżeli kalkulator walutowy włączymy w kalkulatorze, w prawym dolnym rogu kalkulatora walutowego będzie widoczny przycisk 'Zapisz', który po przeliczeniu kwoty, wprowadzi ją do pola kalkulatora. Jeśli włączymy kalkulator walutowy z poziomu Narzędza -> Kalkulator walutowy, wtedy w prawym dolnym rogu będzie przycisk 'Zamknij'."

Kursy walut

Opcję 'Kursy walut' możemy włączyć w programie klikając w zakładkę Narzędzia.

Dzięki opcji 'kursy walut' można sprawdzić tabelę z kursami czterech najpopularniejszych walut (EUR - euro, USD - dolar amerykański, CHF - frank szwajcarski, BGP - funt brytyjski).

Widoczne są tutaj kurs średni, kurs kupna oraz kurs sprzedaży.

Użytkownik może swobodnie zmienić datę notowania, aby sprawdzić jaki kurs miała wybrana waluta w przeszłości (od 2002 roku do dziś).

Zapis danych pluginu Adobe Flash Player

Program e-pity Płatnika do poprawnej pracy musi zapisywać dane formularzy, dane Aktówki i ustawienia w pamięci plugin Adobe Flash Player. Dane te są przechowywane tylko i wyłącznie na komputerze Użytkownika. Aby zezwolić na zapis tych danych lub zwiększyć dostępny limit pamięci zapisu - należy kliknąć prawym guzikiem na oknie aplikacji, a następnie wybrać 'Ustawienia...' z menu podręcznego:

W oknie ustawień należy zaznaczyć 'Zezwól' na przechowywanie danych:

i ewentualnie można zwiększyć limit przechowywanych danych - np. do 10 Mb

Jeśli nie można uruchomić tych ustawień - należy przejść do Panelu Sterowania na komputerze. Następnie wejść w ustawienia Flash Player i w zakładce 'Magazyn' ustawić 'Zezwalaj witrynom na zapisywanie informacji na tym komputerze'.

Jeśli mimo wszystko nie chcesz zapisywać danych aplikacji w ten sposób - skorzystaj z opcji zapisu danych na dysk (lub Narzędzia -> Utwórz kopię zapasową) lub opcji synchronizacji danych z kontem Google Drive (Narzędzia -> Ustawienia > Konto Google).

Aktówka

Bardzo dużym ułatwieniem w wypełnianiu deklaracji w programie jest fakt, że aplikacja e-pity Płatnika uczy się Twoich danych z każdą wypełnioną deklaracją.

Jeżeli wypełniając pierwszy raz np. PIT-11 dla Jana Kowalskiego wpiszesz jego dane takie jak: PESEL, adres, datę urodzenia itp. W każdej kolejnej deklaracji, gdy zaczniesz np. wpisywać nr PESEL pana Jana - program podpowie Ci dane Jana Kowalskiego i wybierając go z listy, jednym kliknięciem wypełnisz wszystkie dane, jakie już wcześniej wpisałeś, a jakie występują w danej deklaracji.

Wszystkie dane zebrane są w Aktówce. Podobnie w przypadku modyfikacji danych – jeżeli wybranej osobie zmieni się adres zamieszkania – to takiej zmiany możesz dokonać wypełniając konkretną deklarację. Przed jego zamknięciem aplikacja zapyta, czy dokonać modyfikacji danych w tym zakresie.

Możesz także jednorazowo wpisać dane osoby lub firmy oraz dokonać stosownych modyfikacji wywołując okno Aktówki w menu.

Po wejściu do Aktówki widzimy z lewej strony menu, według którego można posegregować wszystkie wpisy (kategorie menu: Wszystkie, Osoby fizyczne, Firmy i podmioty prawne, Z gwiazkdą, Usunięte, Urzędy).

Po zaznaczeniu myszką danego elementu listy (imię i nazwisko osoby), możemy przejść do modyfikacji tego elementu lub przejść do listy formularzy powiązanych z tym wpisem aktówki.

Po zaznaczeniu wpisu (konkretnej osoby) mamy dostęp do podstawowych funkcji dotyczących tego wpisu Aktówki, czyli możemy usunąć wpis, zmienić wyświetlaną nazwę, (opcja Więcej):


Na liście możemy zaznaczyć wiele wpisów jednocześnie, a także możemy oznaczać wpisy jako Z gwiazdką (aby mieć do nich szybszy dostęp).

Dane do Aktówki możesz także wygodnie dodać poprzez import danych z programu Płatnik, e-deklaracje, programu e-pity lub pliku XML.

 

Dodawanie nowej osoby lub firmy

Każdą nową osobę prywatną, pracownika lub firmę, podmiot prawny należy w Aktówce dodawać osobno, wybierając odpowiednio: 'Dodaj osobę fizyczną' lub 'Dodaj firmę lub podmiot prawny'.


Wówczas pojawi się poniższy formularz danych, które należy wypełnić:


lub firmy, osoby fizycznej prowadzącej działalność oraz innych podmiotów.

Wpisanymi danymi osobowymi możesz zarządzać poprzez ich modyfikację (przycisk Modyfikuj) lub całkowite usunięcie (przycisk Usuń). Jest to przydatne np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (siedziby), zmiany nazwiska czy zwolnienia pracownika.

Nazwy dodanych osób możesz posortować alfabetycznie, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza przy dużej liczbie pracowników w firmie lub kontrahentów. Dokonujesz tego poprzez kliknięcie na napis Nazwa. Przydatna może się okazać także wyszukiwarka w Aktówce, dzięki której w szybki sposób znajdziesz daną firmę lub osobę. Do tej wyszukiwarki wpisz nazwę (imię i nazwisko) lub numer identyfikacyjny (NIP lub PESEL).


Aktówka jest bezpieczną formą przechowywania danych, gdyż nie są one przechowywane u nas, lecz na Twoim dysku lub 'w chmurze'. Tym samym nie musisz obawiać się o ich bezpieczeństwo, utratę lub kradzież związaną z korzystaniem z naszego programu. Jednocześnie aktówka znacznie przyspiesza czas wypełnienia deklaracji, gdyż wymagane na druku dane są z niej zaciągane za pomocą jednego kliknięcia – wyboru osoby/firmy z listy. Tym samym możesz mieć wypełniony druk w 60-70%, pozostaną Ci tylko do uzupełnienia pola, których danych nie ma w Aktówce.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.