Na początku grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy badanie i zweryfikowaliśmy gotowość firm na wdrożenie nowych przepisów – obowiązku dostarczenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-11 wyłącznie w formie elektronicznej do 31.01.

Małe firmy nie są gotowe na elektroniczne dostarczanie PIT-11

Co druga (52%) przebadana firma, w której pracuje do 9 osób, nie jest gotowa na elektroniczną wysyłkę dokumentów do Urzędu Skarbowego. Warto przy tym pamiętać, że to właśnie małe firmy po raz pierwszy staną przed obowiązkiem przesłania informacji o dochodach pracowników w wersji online. Do tej pory przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników, w przeciwieństwie do większych, mogły PIT-11 do Urzędu Skarbowego przekazywać w formie papierowej drogą pocztową. Dopiero tegoroczne zmiany zmuszają je do przesyłania dokumentów elektronicznie, na co, jak pokazują badania, ponad połowa nie jest gotowa.

Średnie i duże firmy, dla których obowiązek elektronicznej wysyłki nie jest nowością, także nie czują się w pełni gotowe. Nieprzygotowanie na tym polu deklaruje 36% respondentów ze średnich firm (9-49 pracowników) i 18% z dużych firm (50-249 pracowników). Znaczące problemy mają także przedsiębiorcy z terenów wiejskich, spośród których 40% zadeklarowało brak gotowości na wysyłkę dokumentów online.

Czy przedsiębiorcy zdążą przed 31 stycznia?

PIT-11 za rok 2019 należy, w świetle nowych regulacji, dostarczyć do Urzędu Skarbowego aż o miesiąc wcześniej – do 31 stycznia 2020 roku. Niewielkie przedsiębiorstwa deklarują, że i te zmiany będą stanowić dla nich problem. Niemal połowa z nich (48%) może nie zdążyć na czas złożyć do Urzędu Skarbowego kompletu dokumentów dotyczących zarobków pracowników. Wśród średnich firm kłopot z dotrzymaniem terminu może mieć co trzeci ankietowany pracodawca (33%), a wśród dużych firm co dziesiąty (10%).

Spośród firm z terenów wiejskich spóźnienia obawia się 1/3 badanych, ale wielkość jednostki administracyjnej nie jest tutaj regułą, gdyż 1/4 przedsiębiorców z miast powyżej 500 tysięcy mieszańców także deklaruje, że może nie zdążyć.

Udostępniając program do elektronicznego wystawiania i wysyłania PIT-11, na przestrzeni lat zaobserwowaliśmy, kiedy pracodawcy przesyłają do Urzędu Skarbowego informacje o pracowniczych dochodach. Niestety, większość z nich zostawia ten obowiązek na ostatnią chwilę. Takie nawyki, tym bardziej w perspektywie nadchodzących zmian i skróconego czasu dostarczania dokumentów do Urzędu Skarbowego, mogą przysporzyć przedsiębiorcom sporo problemów.

Przedsiębiorcy czują się niedoinformowani

Z badania wynika, że niemal co trzeci respondent (28%) nie orientuje się w nadchodzących zmianach. 44% deklaruje powierzchowną wiedzę na ten temat, lecz nie potrafi podać szczegółów. Jedynie 28% czuje się doskonale przygotowanych. Najlepiej zorientowani w sytuacji są młodzi przedsiębiorcy, mający nie więcej niż 24 lata, a najgorzej Ci po 50 roku życia - co trzeci z nich deklaruje, że nie wie w jaki sposób będzie musiał dostarczyć do Urzędu Skarbowego PITy-11 pracowników za rok 2018.

Zauważalna w badaniu jest zależność między liczbą pracowników, a stanem wiedzy pracodawców. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych rośnie odsetek osób deklarujących dobry poziom wiedzy na temat zmian. Najlepiej poinformowane są duże firmy, zatrudniające wielu specjalistów i doradców. Przedsiębiorcy w tych małych czują się niedoinformowani, a przez to zaniepokojeni zbliżającym się nieuchronnie terminem wysyłki.

Przeprowadzone przez nas badanie dostarcza alarmujących wniosków – znaczna część firm nie jest gotowa zmierzyć się z nadchodzącymi zmianami dotyczącymi PIT-11. Sporo problemów sprawia małym przedsiębiorstwom nałożony na nie obowiązek elektronicznej wysyłki informacji o dochodach pracowników, a także skrócony czas na przygotowanie wszystkich dokumentów, którego termin upływa 31 stycznia 2020. Bez względu jednak na wielkość firmy warto dopilnować terminowego złożenia PIT-11, by uniknąć ewentualnej grzywny. Nie ma możliwości, by PIT-u w ogóle nie złożyć, gdyż jest to ustawowy obowiązek pracodawcy i Urząd Skarbowy o takie informacje ostatecznie zawsze się upomni.

Nowe obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów można wypełnić za pomocą najnowszej wersji programu e-pity Płatnika https://www.platnik.e-pity.pl/, która umożliwia przygotowanie, wysłanie i dostarczenie deklaracji obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku w rozliczeniach za rok 2019: PIT-11 wersja 24, PIT-8C wersja 9, PIT-4R wersja 8, PIT-8AR, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie firmy e-file w grudniu 2019 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 506 ankiet.