W 2021 r. płatnicy obowiązani są do wysyłki druków: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej. Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego, drukowanego. PIT-11, PIT-R, PIT-8C IFT, które trafiają do podatnika można przekazywać zarówno elektronicznie, jak i po ich uprzednim wydrukowaniu.  

Wysyłam PIT do podatników 

Druki adresowane do urzędu skarbowego wysyłać trzeba w formie elektronicznej. Z formy pisemnej nie mogą korzystać w 2021 r. ani biura rachunkowe, ani przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i zleceniobiorców na własny rachunek. Nie ma przy tym znaczenia, czy zatrudnianych jest 5 czy więcej podatników. 

Jako wyjątek od powyższych zasad, formę pisemną (dokument wydrukowany) można stosować, nadal przekazując druki podatnikom (np. osobom zatrudnionym). Dotyczy to wyłącznie druków PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R. W tej sytuacji, forma pisemna może być stosowana niezależnie od ilości rozliczanych podatników. Wybór formy tradycyjnej w tym konkretnym przypadku nie przyspieszy dotychczasowych terminów ich przekazania. Płatnik nadal może zatem sam decydować bez żadnych konsekwencji, czy druki przekaże osobom zatrudnionym w formie drukowanej, czy elektronicznie. 

Terminy dla płatników PIT

Do 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) jako płatnik masz obowiązek złożyć wszystkie deklaracje i informacje do urzędu skarbowego: PIT-4RPIT-8AR, PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Co zrobić gdy e-Deklaracje wyślesz po terminie?

Do 1 marca 2021 r. (poniedziałek) przekazać należy PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R osobom zatrudnionym (pracownikom, zleceniobiorcom itp.). 

PIT-11Z, PIT-8CZ i PIT-RZ - bramka UBD

W programie e-pity Płatnika dla e-deklaracji PIT-11Z, PIT-8CZ i PIT-RZ możliwa jest wysyłka do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), jej zaletą jest szybszy przesył danych (wszystkie wybrane deklaracje są wysyłane w jednej skompresowanej paczce) oraz odbiór jednego zbiorczego UPO.

Wysyłaj elektronicznie - nie stosuj e-podpisu

W 2020 r. nie ma obowiązku stosowania tradycyjnego e-podpisu przy wysyłce przez płatnika będącego osobą fizyczną: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R. Druki te płatnik będący osobą fizyczną podpisuje zestawem danych autoryzacyjnych, tzn.:

  • numerem NIP albo numerem PESEL płatnika;
  • imieniem (pierwszym);
  • nazwiskiem;
  • datą urodzenia;
  • kwotą przychodu wskazaną w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A złożonych w roku poprzednim - czyli z deklaracji za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub informacji albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń podatku. Jeżeli płatnik wypełniał kilka deklaracji, wystarczające jest posłużenie się jedną z nich - nie trzeba kwot przychodów sumować. 

Nie jestem osobą fizyczną, mam więcej obowiązków

Obowiązek wysyłki w formie elektronicznej dotyczy także druków CIT-8 (wraz z załącznikami) oraz IFT-2/IFT-2R stosowanych u podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Podmioty takie składają swoje deklaracje wyłącznie w formie elekronicznej i nie mogą sporządzać ich w wersji drukowanej.

Podmioty nie będące osobami fizycznymi pełniąc funkcję płatnika muszą się ponadto posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie mają zatem, tak jak to ma miejsce u osób fizycznych, podpisywać informacji przesyłanych przez płatnika, zestawem danych autoryzujących (m.in. numerem NIP, danymi podatnika).

Deklaracje PIT - tak samo, jak rok wcześniej

Własne deklaracje PIT nadal można wysyłać w formie tradycyjnej – jako dokument pisemny oraz w formie elektronicznej, dla której wymagane jest podpisanie danymi uwierzytelniającymi identyfikującymi podatnika. Również w tym przypadku nie jest potrzebny e-podpis. Podatnik może też korzystać z systemu deklaracji wypełnianych za podatnika, dostępnych w koncie podatnika, przekazywanym przez Ministerstwo Finansów tzw. Twój e-PIT.
Nowość! W programie e-pity Płatnika na podstawie wypełnionej deklaracji PIT-11 lub PIT- 8C, można automatycznie wygenerować PIT-a rocznego dla każdego pracownika. Po prostu!

 Czytaj także jak archiwizować i przechowywać e-dokumenty >

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję