e-Deklaracje płatnik PIT – obowiązek wysyłki

W 2018 r. płatnicy obowiązani są do wysyłki druków: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie do urzędu skarbowego druków płatnika PIT w formie tradycyjnego dokumentu pisemnego. 

Wysyłam PIT do 5 pracowników / podatników lub do większej ich liczby

Druki adresowane do urzędu skarbowego wysyłać trzeba co do zasady w formie elektronicznej. Formę pisemną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu pracowników / podatników. Nie ma przy tym znaczenia forma zatrudnienia tych osób czy też tytuł, z którego pochodzą wypłaty (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, świadczenie na rzecz byłego pracownika). Nie ma również znaczenia czy umowa ta jest opodatkowana według skali, czy też ryczałtowo (np. umowy Zlecenie i Dzieło do 200 zł). Wystawienie informacji podatkowej na rzecz danej osoby powoduje, że należy tę osobę zaliczyć na poczet podatników rozliczanych przez danego płatnika.

Z formy pisemnej nie mogą korzystać natomiast biura rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia, czy biuro obsługuje 5 czy więcej podmiotów. Należy także zwrócić uwagę, iż biura rachunkowe, prokurenci, pełnomocnicy, główni księgowi i inne osoby, podpisujące i wysyłające deklaracje podatkowe w imieniu podatnika przez Internet, obligatoryjnie uzyskać muszą od niego pełnomocnictwo na druku UPL-1.

Jeżeli płatnicy (wszyscy poza biurami rachunkowymi) ze względu na niewielką ilość rozliczanych osób wybiorą formę drukowaną - pisemną, to druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R muszą przekazać do urzędu skarbowego do końca stycznia. Gdyby zdecydowali się na formę elektroniczną druki te przekazać mogą organowi skarbowemu do końca lutego.

Jako wyjątek od powyższych zasad, formę pisemną (dokument wydrukowany) można stosować, nadal przekazując druki podatnikom (np. osobom zatrudnionym). Dotyczy to wyłącznie druków PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R. W tej sytuacji, forma pisemna może być stosowana niezależnie od ilości rozliczanych podatników. Wybór formy tradycyjnej w tym konkretnym przypadku nie przyspieszy dotychczasowych terminów ich przekazania. Płatnik nadal może zatem sam decydować bez żadnych konsekwencji, czy druki przekaże osobom zatrudnionym w formie drukowanej, czy elektronicznie. 

Terminy dla płatników PIT

Do 31 stycznia 2018 r. (środa) masz obowiązek złożyć deklarację PIT-4RPIT-8AR wskazującą pobrane i zapłacone zaliczki PIT (jeśli zatrudniasz ponad 5 osób, wysyłki dokonaj zawsze elektronicznie).

Termin złożenia PIT-11, PIT-8C, PIT-R do urzędu skarbowego zależy od ilości zatrudnianych osób oraz formy złożenia druku. Jeżeli zatrudniający wyśle druki przez internet, to termin ich złożenia mija 28 lutego 2018 r. 
Co zrobić gdy e-Deklaracje wyślesz po terminie?

PIT-11Z, PIT-8CZ i PIT-RZ - bramka UBD

W programie e-pity Płatnika dla e-deklaracji PIT-11Z, PIT-8CZ i PIT-RZ możliwa jest wysyłka do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), jej zaletą jest szybszy przesył danych (wszystkie wybrane deklaracje są wysyłane w jednej skompresowanej paczce) oraz odbiór jednego zbiorczego UPO.

Wysyłaj elektronicznie - nie stosuj e-podpisu

W 2018 r. nie ma obowiązku stosowania tradycyjnego e-podpisu przy wysyłce przez płatnika będącego osobą fizyczną: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R. Druki te, podobnie jak wysyłane do tej pory deklaracje podatkowe, płatnik będący osobą fizyczną podpisuje zestawem danych autoryzacyjnych, tzn.:

 • numerem NIP albo numerem PESEL płatnika;
 • imieniem (pierwszym);
 • nazwiskiem;
 • datą urodzenia;
 • kwotą przychodu wskazaną w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Nie jestem osobą fizyczną, mam więcej obowiązków

Obowiązek wysyłki w formie elektronicznej dotyczy także druków CIT-8 (wraz z załącznikami) oraz IFT-2/IFT-2R stosowanych u podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Podmioty takie składają swoje deklaracje wyłącznie w formie elekronicznej i nie mogą sporządzać ich w wersji drukowanej.

Podmioty nie będące osobami fizycznymi pełniąc funkcję płatnika muszą się ponadto posługiwać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie mają zatem, tak jak to ma miejsce u osób fizycznych, podpisywać informacji przesyłanych przez płatnika, zestawem danych autoryzujących (m.in. numerem NIP, danymi podatnika).

Deklaracje PIT - tak samo, jak rok wcześniej

Nie zmieniają się zasady wysyłki własnych deklaracji PIT. Pozostają one takie, jak rok wcześniej, tzn. nadal można je wysyłać w formie tradycyjnej – jako dokument pisemny oraz w formie elektronicznej, dla której wymagane jest podpisanie danymi uwierzytelniającymi identyfikującymi podatnika. Również w tym przypadku nie jest zatem potrzebny e-podpis. Podatnik może też korzystać z systemu deklaracji wypełnianych za podatnika, dostępnych w koncie podatnika, przekazywanym przez Ministerstwo Finansów PIT-PFR.
Nowość! W programie e-pity Płatnika na podstawie wypełnionej deklaracji PIT-11 lub PIT- 8C, można automatycznie wygenerować PIT-a rocznego dla każdego pracownika. Po prostu!

 Czytaj także jak archiwizować i przechowywać e-dokumenty >

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.