Program jest super

Magda 2024-02-02

Ten program jest SUUUPERRR - czytelny i prosty w obsłudze, a o to właśnie chodzi.

Angie 2024-01-31

Super program bardzo pomocny nawet dla początkujących.

Anna 2024-01-27

Program jest rewelacyjny, bardzo intuicyjny i bez problemu się z niego korzysta. W przyszłości na pewno skorzystam z płatnej wersji i będę polecać znajomym księgowym. Już nawet to zrobiłam.

Kamila 2024-01-22

Klasa oprogramowanie! Korzystamy od kilku lat.

Grzegorz 2024-01-22

Witam! Od dawna korzystam z e-pity. Program jest bardzo przejrzysty, czytelny, zrozumiały, łatwy w obsłudze. Polecam każdemu. Pozdrawiam.

kowama 2024-01-22

Z samego programu jestem bardzo zadowolona, jest przejrzysty i prosty w obsłudze.

yatsyna 2021-01-18

Nie chcę zgłaszać problemu, wręcz przeciwnie - chcę pochwalić za fajny program. Nie będę dużo pisać, może tak: mam 70 lat i jak ja potrafię korzystać z tego programu, to znaczy, że jest zrozumiały dla wszystkich. Dzięki.

Danuta 2021-01-16
Dzień dobry Państwu.
Podchodziłem do e-deklaracji jak przysłowiowy "pies do jeża" ze względu na moją słabą biegłość w tych sprawach. Bardzo mi się spodobał Państwa program i jego dostępność. Gratuluję sprawnego narzędzia pracy dla podatników!
Z.K. (60+) 2019-01-15

Kompleksowe rozwiązanie dla płatników PIT za 2023 i 2024 

Na bazie wieloletnich doświadczeń obsługi programów do druków i formularzy, powstała aplikacja pozwalająca kompleksowo spełnić wszystkie obowiązki płatników PIT. 

W programie e-pity Płatnika w wygodny sposób możesz wystawić, wysłać do systemu e-Deklaracje i przekazać (lub dostarczyć) do pracowników elektroniczne PITy. Najlepsze rozwiązanie dla druków deklaracji: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. W aplikacji można rozliczyć za darmo i bez limitu także wszystkie deklaracje roczne: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

W programie e-pity Płatnika na podstawie wypełnionej deklaracji PIT-11 lub PIT- 8C, można automatycznie wygenerować PIT-a rocznego dla każdego pracownika.

Po prostu e-pity Płatnika to:

Teraz przy pomocy jednej aplikacji możesz spełnić wszystkie obowiązki płatników PIT: wystaw > wyślij > dostarcz i zamknij sprawy PIT.
Pobierz program i sprawdź – 3 deklaracje za darmo!

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11

Jesteś pracodawcą? Zatrudniałeś choćby jednego pracownika w 2023 roku? A może zatrudniałeś ich w 2022 r., lecz wynagrodzenie wypłacałeś im w 2023 r.? Jeśli tak, to musisz wysyłać deklaracje i informacje PIT-11 do urzędu skarbowego WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (e-Deklaracje). Nie masz obecnie możliwości przekazać formularzy papierowych do urzędu skarbowego! 

Termin złożenia PIT-11 do urzędu skarbowego mija z końcem stycznia 2024 r. Osobom zatrudnionym PIT-11 możesz przekazać do końca lutego 2024 r. Aktualnie obowiązujący druk to PIT-11 w wersji 29.

Możesz skorzystać również z naszych poradników –  jak przygotować dane,  kto wypełnia deklarację PIT-11,  broszura - opis pól,  wzór przykładowej deklaracji,  FAQ - odpowiedzi,  błędy w formularzu PIT-11płatnik PIT, a ulgi COVID-19.

Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

W przypadku wypłat stypendiów lub wynagrodzeń pochodzących z tzw. innych źródeł lub rozliczania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych, obowiązkowe jest poinformowanie organu podatkowego oraz podatnika, na rzecz którego wypłaty dokonywano, o fakcie wypłat. Dokonuje się tego sporządzając deklarację PIT-8C. W zależności od formy wysyłki oraz rodzaju płatnika, PIT-8C przekazuje się albo do końca stycznia (wersja papierowa), albo końca lutego (e-Deklaracje) roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Aktualnie obowiązujący druk to PIT-8C w wersji 11.

 e-Deklarację PIT-8C wyślesz w 4 prostych krokach, także zbiorczo przez Bramkę UBD, a Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) aplikacja pobierze automatycznie.

Możesz skorzystać również z naszych poradników – broszura PIT-8C opis pólforma przesłaniabłędy i Korekta PIT-8C.

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

W roku 2024 deklarację PIT-4R za rok 2023 składa się do 31 stycznia 2024 r.

Informacja PIT-4R trafia zawsze do Urzędu Skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach na podatek dochodowy podatników rozliczanych przez osobę trzecią (płatników). PIT-4R traktuje się jako faktyczną deklarację pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem stan w niej wskazany powinien zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego.

PIT-4R trafia wyłącznie do Urzędu Skarbowego. Nie należy jej doręczać podatnikowi, którego zaliczki są rozliczane. PIT-4R sporządza się zatem w jednej kopii (drugi egzemplarz warto zachować dla siebie w celach dowodowych). Aktualnie obowiązujący druk to PIT-4R w wersji 13.

Możesz skorzystać również z naszych  poradników – kto składa PIT 4R, jak wypełnić PIT 4Rwzór deklaracjikto podpisuje, likwidacja, komornik, syndykpłatnik PIT, a ulgi COVID-19.

Informacje o podatku na rzecz nierezydentów IFT

W roku 2024 deklarację IFT-1/IFT-1R za rok 2023 składa się do 29 lutego 2024 r.

Dokumenty IFT wystawiane są w przypadku pobrania w Polsce ryczałtowego podatku od wypłat przekazywanych lub udostępnianych nierezydentom. Rodzaj informacji zależy od tego, jakiego rodzaju wypłata ma miejsce. 

W latach 2019 - 2023 płatnicy wypłacający świadczenia na rzecz zagranicznych podatników baczniej niż do tej pory kontrolować powinni certyfikaty rezydencji i gromadzić je oraz dokumenty potwierdzające zasady opodatkowania (podwyższyć poziom reguł należytej staranności przy stosowaniu stawki podatku innej niż polska). Tym niemniej nie oznacza to, że muszą za każdym razem pobierać ryczałowy podatek. 

Możesz skorzystać również z naszych poradników – Certyfikat rezydencji, należyta staranność płatnika, Płatności do 10.000 zł. rocznie a IFT-1R, Płatność pomiędzy 10 tys - 2 mln zł. a IFT-1R, IFT-1R a wypłat ponad 2 mln zł., Stawki PIT – wypłaty na rzecz obcokrajowców, zmiana, przeniesienie rezydencji podatkowej PIT/NZ, PIT/NZI.

Interfejs programistyczny e-pity Płatnika API daje możliwość:

  • zautomatyzowania procesu importu danych do aplikacji (w formatach XML, XML e-Deklaracji, CSV);
  • zautomatyzowania wydruku dokumentów PDF z aplikacji lub bezpośrednio z pliku w formacie XML e-file (m.in. z ustawieniem jakości wydruku, pogrubienia znaków, nazw własnych plików itp.);
  • pobierania pełnych danych z formularzy zapisanych w bazie aplikacji e-pity Płatnika (w formacie JSON);
  • pobierania pełnych danych z wpisów aktówki zapisanych w bazie aplikacji e-pity Płatnika (w formacie JSON);
  • pobierania informacji o dostępnych formularzach (pełna baza formularzy programu e-pity Płatnika);
  • pobieranie informacji o dostępnych bazach/profilach;
  • generowania testowych, losowych formularzy (w formacie XML e-file).

Funkcje dostępne w standardowej wersji programu e-pity Płatnika, jak wysyłka i sprawdzanie statusów e-Deklaracji, wysyłka deklaracji e-mailem, walidacja kontrahentów NIP, konwersja formularzy, etc. zostaną zaimplementowane na indywidualne zamówienie.