Na początku grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy badanie i zweryfikowaliśmy gotowość firm na wdrożenie nowych przepisów – obowiązku dostarczenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-11 wyłącznie w formie elektronicznej do 31.01.