Jak i do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT-8C ?

Rozlicz PIT-8C w e-pity Płatnika

PIT-8C jest przede wszystkim informacją o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych (dochody z giełdy, inne zbycie udziałów, nabycie udziałów za niektóre wkłady niepieniężne). Podobnie informację tę sporządzić należy w związku z wypłatami stypendiów lub wynagrodzeń pochodzących z tzw. innych źródeł, z tytułu których nie występuje konieczność pobrania zaliczki na podatek przez sporządzającego tę informację.
PIT-8C przekazać należy do organu podatkowego oraz doręczyć rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego wypłaty dokonywano. PIT-8C przekazuje się do końca stycznia do urzędu skarbowego, a do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym - podatnikowi, któy na podstawie danych sporządzi własną deklarację podatkową.

PIT-8C elektronicznie

Podstawową formą przekazania PIT-8C do urzędu skarbowego jest forma elektroniczna. Płatnik będący osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną wysyłając tę informację nie musi korzystać z e-podpisu, wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy (np. spółki z o.o.) muszą nabyć w tym celu e-podpis.

W przeciwieństwie do wysyłki PIT-8C do urzędu skarbowego, egzemplarz przekazywany zatrudnionemu - podatnikowi, przekazywany może być zarówno elektronicznie, jak i wydrukowany. Przy wyborze formy elektronicznej, wystarczającym jest przekazanie PIT-8C na e-mail pracownika lub udostępnienie go w profilu elektronicznym, stworzonym dla niego przez pracodawcę. Zarówno wersja elektroniczna, jak i drukowana może zostać podatnikowi dostarczona do końca lutego.

Do kiedy PIT-8C terminy przekazania

Podmiot sporządzający informację o wypłaconych kwotach, przekazuje PIT-8C podatnikowi, na rzecz którego dokonał wypłaty do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Nie ma znaczenia, czy płatnik zdecyduje się przekazać zatrudnionemu jego rozliczenie PIT-8C w formie drukowanej czy też elektronicznej – w obu przypadkach terminem ostatecznym jest koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Termin ostateczny na dostarczenie PIT-8C do urzędu skarbowego to koniec stycznia 2019 r. PIT-8C przekazać można do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. 

Do kiedy rozliczyć PIT - szczegółowy kalendarz płatnika i podatnika >

Rodzaje przychodów zmuszające do sporządzenia PIT-8C

W PIT-8C płatnik lub podmiot nie będący płatnikiem sporządzający informację wykazać musi:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego),
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (wszystkie te kwoty, które nie trafiają na PIT-11 lub PIT-11A),
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje) niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku PIT,
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach,
 • należne przychody (nawet gdy nie zostały faktycznie otrzymane) z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego,
 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

UBD-wiele druków łącznie

Możliwe jest wysłanie za jednym razem do 20.000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-R za jedną transmisją i uzyskanie jednego UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Taka sytuacja pozwala na przyspieszenie wysyłki i przechowywanie tylko jednego potwierdzenia złożenia deklaracji. Poprzez zbiorczą bramkę nie można wysyłać PIT-4R - należy go wystawić i wysłać osobno, za pomocą pojedynczego dokumentu, w pojedynczej transmisji.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.