Wyliczy i wypełnij PIT-8C w programie e-pity

PIT-8C jest informacją o wartości dochodów ze źródła: kapitały pieniężne, wypłacanych przez płatników (dochody z giełdy, inne zbycie udziałów, nabycie udziałów za niektóre wkłady niepieniężne).

PIT-8C przekazać należy do organu podatkowego oraz doręczyć rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego wypłaty dokonywano. PIT-8C przekazuje się do końca stycznia (31 stycznia 2024 r.) do urzędu skarbowego, a do końca lutego (29 lutego w 2024 r.) roku następującego po rozliczanym roku podatkowym - podatnikowi, który na podstawie danych sporządzi własną deklarację podatkową. Wysyłkę PIT-8C do urzędu skarbowego należy przeprowadzić wyłącznie elektronicznie. 

PIT-8C elektronicznie

Podstawową formą przekazania PIT-8C do urzędu skarbowego jest forma elektroniczna. Płatnik będący osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną wysyłając tę informację nie musi korzystać z e-podpisu, wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy (np. spółki z o.o.) muszą nabyć w tym celu e-podpis.

W przeciwieństwie do wysyłki PIT-8C do urzędu skarbowego, egzemplarz przekazywany zatrudnionemu - podatnikowi, przekazywany może być zarówno elektronicznie, jak i wydrukowany. Przy wyborze formy elektronicznej, wystarczającym jest przekazanie PIT-8C na e-mail pracownika lub udostępnienie go w profilu elektronicznym, stworzonym dla niego przez pracodawcę. Zarówno wersja elektroniczna, jak i drukowana może zostać podatnikowi dostarczona do końca lutego.

Do kiedy PIT-8C terminy przekazania

Podmiot sporządzający informację o wypłaconych kwotach, przekazuje PIT-8C podatnikowi, na rzecz którego dokonał wypłaty do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Nie ma znaczenia, czy płatnik zdecyduje się przekazać zatrudnionemu jego rozliczenie PIT-8C w formie drukowanej czy też elektronicznej – w obu przypadkach terminem ostatecznym jest koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Termin ostateczny na dostarczenie PIT-8C do urzędu skarbowego to koniec stycznia 2024 r. PIT-8C przekazać można do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. 

Do kiedy rozliczyć PIT - szczegółowy kalendarz płatnika i podatnika >

UBD-wiele druków łącznie

Możliwe jest wysłanie za jednym razem do 20.000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-R za jedną transmisją i uzyskanie jednego UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Taka sytuacja pozwala na przyspieszenie wysyłki i przechowywanie tylko jednego potwierdzenia złożenia deklaracji. Poprzez zbiorczą bramkę nie można wysyłać PIT-4R - należy go wystawić i wysłać osobno, za pomocą pojedynczego dokumentu, w pojedynczej transmisji.