3 deklaracjeza darmo

Zalecamy instalację programu na komputerze ze względu na szybkie dotarcie do wypełnionych deklaracji. Dla takiej wygody i oszczędności czasu warto poświęcić jednorazowo kilka minut na instalację programu. 

 Zobacz także poradnik video

Z treścią licencji możesz zapoznać się w samej aplikacji lub na stronie  Informacje prawne - licencja. Jej warunki regulują cały szereg obszarów i warunków prawnych.

Jeżeli masz zainstalowany program na komputerze, dostęp do Internetu nie jest potrzebny, aby móc z niego korzystać. Jednak wysyłka elektroniczna deklaracji do systemu e-Deklaracje wymaga dostępu do Internetu. 

Wprowadzone dane do aplikacji są bezpieczne, ponieważ zapisywane są wyłącznie na Twoim komputerze. Nie istnieje żadna centralna baza, gdzie przechowywane są informacje o wszystkich użytkownikach e-pity Płatnika. Dodatkowo w programie możesz ustanowić hasło dostępu do aplikacji oraz zaszyfrować całą bazę danych i wypełnione druki, (jak to zrobić przeczytaj w Dokumentacji pomocy)

Nie ma takiej konieczności. Baza danych pracowników nie musi być zgłaszana do GIODO.

Standardowo, jeżeli podczas instalacji nie zmieniałeś katalogu domyślnego, dane e-pity Płatnika, zapisane są w pliku epityPlatnika.sqlite, który znajduje się w katalogu Moje Dokumenty -> efile -> epityPlatnika. Należy ten plik skopiować i wgrać do takiego samego katalogu na nowym urządzeniu.

Uwaga! Jeżeli zastosowałeś szyfrowanie bazy danych (zalecane przez e-file) ze względu na bezpieczeństwo, przy uruchomieniu aplikacji będziesz poproszony o hasło dostępu do bazy. Możliwe jest także wyeksportowanie danych w starej lokalizacji i wczytanie ich poprzez zaimportowanie. 

Więcej informacji znajdziesz w Dokumentacji pomocy.

Wszystkie e-Deklaracje w programie e-pity Płatnika można wysyłać z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Płatnik niebędący osobą fizyczną wysyła deklaracje typu PIT-11, PIT-8C za pomocą podpisu elektronicznego. W takim wypadku należy pamiętać, aby osoba, z której e-podpisem będzie wysyłana e-Deklaracja została upoważniona przez firmę/osobę w swoim US na druku UPL-1.

Płatnik będący osobą fizyczną, może wysyłać deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1, bez e-podpisu z podaniem kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy. W takim przypadku program pokazuje obie możliwości (z podpisem i bez).

Jeśli e-Deklaracje będą wysyłane przez Płatnika będącego osobą fizyczną, to można będzie wysyłać je również zbiorczo przy użyciu kwoty przychodu.

Proszę ponownie uruchomić program i potwierdzić komunikat o nowej wersji. Program automatycznie ściągnie plik nowej wersji, zamknie się i będzie można ponownie zainstalować aplikację. Aktualna wersja programu dostępna jest na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://platnik.e-pity.pl/pobierz-program-edeklaracje-platnik-pit/

Aplikację na inny system operacyjny można zainstalować przez kliknięcie w ikony systemów operacyjnych (Linux, Mac OS, iPad, Android), które znajdują się pod przyciskiem 'Pobierz'.

 Zobacz także poradnik video