3 deklaracjeza darmo

Zalecamy instalację programu na komputerze ze względu na szybkie dotarcie do wypełnionych deklaracji. Dla takiej wygody i oszczędności czasu warto poświęcić jednorazowo kilka minut na instalację programu. 

 Zobacz także poradnik video

Z treścią licencji możesz zapoznać się w samej aplikacji lub na stronie  Informacje prawne - licencja. Jej warunki regulują cały szereg obszarów i warunków prawnych.

Jeżeli masz zainstalowany program na komputerze, dostęp do Internetu nie jest potrzebny, aby móc z niego korzystać. Jednak wysyłka elektroniczna deklaracji do systemu e-Deklaracje wymaga dostępu do Internetu. 

Wprowadzone dane do aplikacji są bezpieczne, ponieważ zapisywane są wyłącznie na Twoim komputerze. Nie istnieje żadna centralna baza, gdzie przechowywane są informacje o wszystkich użytkownikach e-pity Płatnika. Dodatkowo w programie możesz ustanowić hasło dostępu do aplikacji oraz zaszyfrować całą bazę danych i wypełnione druki, (jak to zrobić przeczytaj w Dokumentacji pomocy)

Wszystkie dane podawane przez Ciebie przy zapisie w „chmurze” przesyłane są na serwery w szyfrowanym protokole HTTPS (SSL 256 bit) gwarantowanym przez renomowaną międzynarodową firmę GeoTrust, wykorzystywanym również przez banki podczas transakcji Internetowych."

Nie ma takiej konieczności. Baza danych pracowników nie musi być zgłaszana do GIODO.

Standardowo, jeżeli podczas instalacji nie zmieniałeś katalogu domyślnego, dane e-pity Płatnika, zapisane są w pliku epityPlatnika.sqlite, który znajduje się w katalogu Moje Dokumenty -> efile -> epityPlatnika. Należy ten plik skopiować i wgrać do takiego samego katalogu na nowym urządzeniu.

Uwaga! Jeżeli zastosowałeś szyfrowanie bazy danych (zalecane przez e-file) ze względu na bezpieczeństwo, przy uruchomieniu aplikacji będziesz poproszony o hasło dostępu do bazy. Możliwe jest także wyeksportowanie danych w starej lokalizacji i wczytanie ich poprzez zaimportowanie. 

Więcej informacji znajdziesz w Dokumentacji pomocy.

Wszystkie e-Deklaracje w programie e-pity Płatnika można wysyłać z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Płatnik niebędący osobą fizyczną wysyła deklaracje typu PIT-11, PIT-8C za pomocą podpisu elektronicznego. W takim wypadku należy pamiętać, aby osoba, z której e-podpisem będzie wysyłana e-Deklaracja została upoważniona przez firmę/osobę w swoim US na druku UPL-1.

Płatnik będący osobą fizyczną, może wysyłać deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1, bez e-podpisu z podaniem kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy. W takim przypadku program pokazuje obie możliwości (z podpisem i bez).

Jeśli e-Deklaracje będą wysyłane przez Płatnika będącego osobą fizyczną, to można będzie wysyłać je również zbiorczo przy użyciu kwoty przychodu.

Proszę ponownie uruchomić program i potwierdzić komunikat o nowej wersji. Program automatycznie ściągnie plik nowej wersji, zamknie się i będzie można ponownie zainstalować aplikację. Aktualna wersja programu dostępna jest na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://platnik.e-pity.pl/pobierz-program-edeklaracje-platnik-pit/

Aplikację na inny system operacyjny można zainstalować przez kliknięcie w ikony systemów operacyjnych (Linux, Mac OS, iPad, Android), które znajdują się pod przyciskiem 'Pobierz'.

 Zobacz także poradnik video

Sprawdź, czy na komputerze można pracować na loginach kilku użytkowników. Jeśli tak - sprawdź, czy program nie był instalowany na komputerze na innym loginie użytkownika, niż ten z którego korzystałeś ostatnio. Jeśli tak, uruchom program na właściwym loginie użytkownika.