3 deklaracjeza darmo

Pole 9 nie zostało wypełnione, gdyż w polu 8 zaznaczono, że płatnik jest osobą fizyczną. W przypadku firmy kilkuosobowej na deklaracji PIT-11 w 8 punkcie powinno odznaczyć się opcję „płatnik niebędący osobą fizyczną". Pole "płatnik jako osoba fizyczna" zaznacza się jedynie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

W polu 9 na PIT-4R zostało wpisane imię, nazwisko i data urodzenia, gdyż w polu 8 zaznaczono, że płatnik jest osobą fizyczną. Gdy w pkt. 8 zaznaczy się opcję 'płatnik niebędący osobą fizyczną', wówczas na PIT-4R przenoszona jest do pola 9 nazwa firmy. Jeśli natomiast zaznaczy się w pkt. 8 'płatnik jako osoba fizyczna', wtedy do pola 9 przenoszone są imię, nazwisko i data urodzenia osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzoną przez osobę fizyczną.

Dane wprowadzonej firmy można zmienić w Aktówce. Przy firmie, której dane chcemy zmienić, należy kliknąć na przycisk 'Modyfikuj'. Otworzy się okno edycji danych i wówczas będzie można zmienić błędne informacje.

Płatnik będący osobą fizyczną, może wysyłać deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1, IFT-3 bez e-podpisu z podaniem kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy.

Płatnik niebędący osobą fizyczną wysyła deklaracje np. PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli ktoś inny będzie wysyłał deklaracje w imieniu firmy, korzystając z niefirmowego podpisu elektronicznego, musi wówczas posiadać upoważnienie wystawione na druku UPL-1 i złożone przez daną firmę w jej Urzędzie Skarbowym.

Jednoczesna wysyłka wielu e-Deklaracji w e-pity Płatnika jest możliwa przy pomocy e-Podpisu. Jeśli e-Deklaracje będą wysyłane przez Płatnika będącego osobą fizyczną, to można będzie wysyłać je również zbiorczo przy użyciu kwoty przychodu.

Tak. Każdy wprowadzony w programie kod licencji dodaje kolejną liczbę dodatkowych deklaracji PIT. Wszystkie wprowadzone kody sumują się.

W e-pity Płatnika na systemy MAC i LINUX wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje z e-podpisem jest możliwa poprzez zewnętrzną aplikację . Deklarację PIT-37, PIT-36 itp. można wysłać do systemu e-Deklaracje przy użyciu kwoty autoryzacji.

Czytaj także (FAQ) dla PIT-11 >