W każdej chwili możesz zrezygnować z używania programu e-pity Płatnika odinstalowując go. Pamiętaj, że jest to proces nieodwracalny, jednak nie spowoduje on usunięcia utworzonej bazy (zapisanych deklaracji i Aktówki).

Aby odinstalować program, należy z poziomu menu Start kliknąć na Wszystkie programy, odszukać katalog e-pity Płatnika, a następnie kliknąć w ikonę odinstaluj e-pity Płatnika. Klikając w kolejnych etapach Dalej przeprowadzi się operację odinstalowania programu. O jej powodzeniu zostaniemy na końcu poinformowani odpowiednim komunikatem.

Nastąpi deinstalacja programu, jednak ze względu na możliwość omyłkowego usunięcia programu, dane pozostaną na dysku.

Jeżeli chciałbyś usunąć definitywnie wszystkie dane, możesz tego dokonać, przenosząc do kosza cały katalog e-pity Płatnika, który znajduje się w katalogu dokumentów użytkownika/efile/epityPlatnika/

np. na Windows 8/10/Vista:
C:/Users/[user]/Documents/efile/epityPlatnika

na Mac:
/Users/[user]/Documents/efile/e-pityPlatnika