Raporty dostępne są w głównym menu -> Raporty. Z tego poziomu można wybrać interesujący nas 'Raport'.

Po kliknięciu we 'Wszystkie formularze', wyświetli się podsumowanie wszystkich wypełnionych deklaracji z informacją, czy dana deklaracja została wydrukowana, wysłana do systemu e-Deklaracje, czy dostarczona do pracownika. Możemy również otworzyć inne dostępne raporty.
Jeżeli klikniemy w PIT-11 wyświetli się zestawienie wszystkich wypełnionych deklaracji PIT-11 z informacją, które deklaracje zostały wydrukowane, wysłane do systemu e-Deklaracji, dostarczone.

Raporty będą dostępne dla zapisanych w Moje formularze deklaracji PIT-11, PIT-8C lub IFT-1R, IFT-2R, IFT-3R. Jeśli potrzebują Państwo innego raportu lub dostępny raport jest niewystarczający – prosimy o kontakt z nami za pomocą opcji 'Zgłoś potrzebny raport'.


W oknie 'Raporty' można ustawić dodatkowe grupowanie – opcja 'Grupowanie'.

Opcja ‘Ustaw wyświetlane kolumny’ umożliwia wyświetlanie dodatkowych kolumn z informacjami typu, kiedy dana deklaracja została wystawiona, zmieniona lub dzięki tej opcji można odznaczyć kolumny, które nie mają się wyświetlać.

Następnie przechodzimy do okna 'Raporty', wyświetlają się dodatkowe kolumny:

Wyświetlony raport można zapisać do pliku PDF lub CSV (opcja Zapisz raport na dysku -> Zapisz do pliku PDF lub Zapisz do pliku CSV) lub wysłać mailem (opcja Wyślij raport mailem -> Wyślij w pliku PDF lub Wyślij w pliku CSV). Możemy również wydrukować Raport do pliku PDF (opcja Drukuj do PDF).

Jeśli w oknie Raportu zaznaczymy opcję ‘Pokaż wszystkie formularze’ wówczas do podsumowania raportu zostaną wzięte wszystkie formularze, które są wystawione w programie. Jeżeli odznaczymy ptaszek przy opcji ‘Pokaż wszystkie formularze’ to w podsumowaniu nie będą brane pod uwagę formularze skorygowane lub starsze zduplikowane.