Instalacja i rejestracja e-podpisu w systemie Windows

Najpierw należy pobrać i zainstalować oprogramowanie do obsługi e-podpisu.

Program można zainstalować z dołączonej do zakupionego zestawu płyty CD (wersja na Windows) lub pobrać ze strony producenta e-podpisu http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/

Uwaga:

Nowe karty Graphite
Instalacja zgodnie z instrukcją na KIR: https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/pakiet-szafir-dla-kart-graphite/ 
Wymagany jest Windows 10

Pobieramy pliki instalacyjne programów CryptoCard Suite i Szafir odpowiednie dla naszego systemu i instalujemy certyfikat na komputerze (w systemie Windows).

Uruchamiamy program Menadżer CryptoCard Suite, wchodzimy w 'Narzędzia' i na dole okna klikamy na 'Uruchom'.

W następnym oknie zaznaczamy opcję 'Rejestracja certyfikatu' w systemie i klikamy 'Dalej'.

Zaznaczamy opcję SetID -> klikamy 'Dalej'.

Wyświetli się nasz e-podpis, zaznaczamy go -> klikamy 'Dalej'.

Możemy wpisać nazwę pod jaką ma być zainstalowany nasz podpis -> klikamy na 'Zakończ'.

Nasz certyfikat zostanie zarejestrowany na komputerze w systemie Windows w osobistych certyfikatach. 

Konfigurujemy e-podpis do wysyłki do systemu e-Deklaracje. Uruchamiamy program Szafir i przechodzimy do zakładki 'Konfiguracja'.

Zaznaczamy 'Konfiguracja domyślna' i klikamy na 'Zmień'.

Następnie w zakładce składanie podpisu zaznaczamy w części 'Format' podpisu opcję 'XADES', a w parametrach podpisu opcje: - zapisz podpisywane dane razem z podpisem - nie koduj danych XML’owych do Base64 - podpis zgodny z e-Deklaracje - rodzaj zobowiązania - bez zobowiązań I zapisujemy dane -> 'Zapisz'.

W kolejnym oknie klikamy na 'Zastosuj'.

Konfiguracja zapamiętywania kodu PIN

Jeśli będziemy wysyłać kilka deklaracji jednocześnie w pakietach możemy w 'Ustawieniach' programu 'Menedżer CryptoCard Suite' w zakładce 'Konfiguracja' zaznaczyć opcję 'Trwały PIN' i wybrać obok z listy tryb pamięci PIN-u czy program ma zapamiętać kod PIN na stałe, czy tylko na określony czas (trzeba podać czas - ile minut) lub na określoną ilość operacji (trzeba podać ilość operacji).

Instalacja certyfikatów NCCert.crt oraz certyfikatów pośrednich dla Windowsa.

Jeżeli podczas wysyłki pojawi się błąd i program e-pity Płatnika poprosi o zainstalowanie certyfikatu NNcert, zainstaluj jeszcze poniższe certyfikaty::

https://www.nccert.pl/files/nccert2016.crt

https://www.nccert.pl/files/nccert.crt

https://www.nccert.pl/files/SZAFIR_QCA_2014.crt 

https://www.nccert.pl/files/SZAFIR_KIR_2011.crt   

W razie problemów z instalacją i rejestracją e-podpisu KIR w systemie Windows należy kontaktować się z producentem e-podpisu https://www.kir.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/