Kalkulator walutowy umożliwia przeliczanie kwoty podanej w dowolnej walucie (której kurs jest udostępniany na stronie Narodowego Banku Polskiego) na polski złoty. Można także przeliczyć kwotę podaną w polskich złotych na wybraną walutę.

Kalkulator walutowy jest dostępny w programie z poziomu zakładki Narzędzia:

Można go uruchomić także w kalkulatorze:

Aby dokonać przeliczenia, należy wpisać kwotę do przeliczenia, określić jaki rodzaj kursu nas interesuje (średni, kupna, sprzedaży), a następnie wybrać datę notowania, nie wcześniejszą niż 2002 rok.

W kolejnym kroku należy określić waluty. Kalkulator walutowy pokazuje kurs, według którego przelicza.


Jeżeli kalkulator walutowy włączymy w kalkulatorze, w prawym dolnym rogu kalkulatora walutowego będzie widoczny przycisk "Zapisz", który po przeliczeniu kwoty, wprowadzi ją do pola kalkulatora. Jeśli włączymy kalkulator walutowy z poziomu Narzędza -> Kalkulator walutowy, wtedy w prawym dolnym rogu będzie przycisk "Zamknij"."