Dane firmy można pobrać z rejestru GUS na dwa sposoby. Możesz wpisać identyfikator (NIP, REGON lub KRS) w odpowiednim polu na formularzu, a następnie kliknąć na ikonę Pobierz dane z GUS. Nastąpi automatyczne wczytanie danych z rejestru.

Możesz również kliknąć na ikonę Pobierz dane z GUS nie wpisując identyfikatora w polu na formularzu. Zostanie wyświetlone wtedy okno importu danych. Możesz wypełnić jedno z pól i zatwierdzić przyciskiem Pobierz dane.

W obu tych przypadkach może zostać wyświetlone okno z obrazkiem, który trzeba poprawnie przepisać, a następnie zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Potwierdź. Podczas pobierania danych na środku ekranu pojawi się pasek pobierania danych. Gdy dane zostaną pobrane, w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona informacja o powodzeniu operacji.

Tak wczytane dane do druku, można oczywiście zapisać do Aktówki.