Przygotowanie formularzy w programie, modyfikacja nie wymaga posiadania zakupionego pakietu PITów. Dopiero podczas próby wydruku, eksportu, np. przy zapisie PITa do pliku pdf, wysyłki PITa mailem, wysyłki do systemu e-Deklaracje lub próbie dostarczenia PITa do pracownika, program wyświetli informację, że do wykonania tych czynności konieczne jest wykupienie licencji - Pakietu PITów.