Z poziomu Moje formularze zaznaczamy deklaracje, które chcemy dostarczyć, klikamy w przycisk 'Dostarcz',

zaznaczamy opcję 'Dostarcz deklaracje elektronicznie przez system Odbierz-PIT' i klikamy 'Dalej'. Następuje Weryfikacja deklaracji i generowanie plików XML oraz plików PDF wysyłanych do pracownika.

W następnym oknie należy uzupełnić adresy e-mail lub numery telefonów komórkowych do podatników, jeśli te dane nie były wcześniej uzupełnione w Aktówce. Jeśli były podane, powinny się same wczytać.

W kolejnym oknie należy wybrać certyfikat do podpisania deklaracji, wprowadzić adres nadawcy, czyli adres mailowy pracodawcy.

Dodatkowo możemy uzupełnić dane nadawcy, które będą przekazane pracownikowi w celu ułatwienia kontaktu w przypadku problemów z otrzymaniem deklaracji lub samą deklaracją.

Następnie klikamy 'Podpisz i wyślij'.

Po kliknięciu w 'Podpisz i wyślij', następuje podpisywanie deklaracji i jej wysyłanie. Na końcu powinno pojawić się poniższe okno:

Następnie klikamy 'Wróć do aplikacji'. 

Deklaracja zostanie przekazana do pracownika, który będzie mógł odebrać ją na stronie https://odbierz-pit.pl/. W przekazanej wiadomości SMS lub e-mail pracownik otrzyma informacje z adresem strony internetowej wraz z loginem i hasłem. Po zalogowaniu się do https://odbierz-pit.pl/ będzie mógł odebrać swoją deklarację.

Po zalogowaniu do odbierz-pit.pl będą widoczne dokumenty za rok 2023 przesłane do systemu. Z tego poziomu można pobrać deklarację - opcja 'Pobierz' lub kliknąć w jej 'Podgląd'.

Po pobraniu deklaracji, w systemie odbierz-pit.pl pojawi się informacja kiedy została odebrana deklaracja PIT.

W momencie odebrania deklaracji PIT-11 przez pracownika, status dostarczenia w programie zmieni się na dostarczony po odświeżeniu w programie.

Można zaktualizować status dostarczenia klikając w opcję Ustawienia -> Dostarczanie PIT -> Aktualizuj teraz statusy dostarczenia.

Ponadto przy dostarczonej deklaracji (czyli odebranej przez pracownika w systemie odbierz-pit.pl) w deklaracji będzie widoczne Potwierdzenie Dostarczenia Dokumentu (PDD).

Z poziomu 'Moje formularze' możemy kliknąć w status przy danej deklaracji:

Wyświetli się okno, w którym możemy sprawdzić statusy dostarczania lub zobaczyć historię dostarczenia.

Po kliknięciu w opcję 'Pokaż historię dostarczenia' widzimy następujące okno:

Dostarczone deklaracje są odpowiednio oznaczone w zakładce Moje formularze

oraz Raporty.

Statusy dostarczenia możemy zaktualizować klikając w programie w zakładkę: Narzędzia -> Ustawienia -> Dostarczanie -> Aktualizuj teraz statusy dostarczenia.