Status wysłanej elektronicznie do pracownika deklaracji można sprawdzić w oknie 'Moje formularze' w zakładce 'Dostarczanie', kolumnie 'Dostarczenie do pracownika'.

Klikając przy danej deklaracji PIT w 'Status dostarczenia' wyświetli się poniższe okno, jeżeli deklaracja oczekuje na odbiór.  

 

Jeżeli deklaracja została odebrana przez podatnika, co oznacza dla Płatnika, że została pomyślnie dostarczona elektronicznie, wówczas pokaże się przy niej poniższe okno. 

 Jeśli deklaracja otrzymała status 1200, wówczas z poziomu okna 'Status dostarczenia' można kliknąć na opcję ‘Potwierdzenie dostarczenia’ i wydrukować lub zapisać w pliku pdf na komputerze jej potwierdzenie.

Jeśli deklaracja nie została odebrana przez podatnika i cały czas widnieje przy niej status 1300 'Dokument oczekuje na pobranie' można spróbować dostarczyć ją ponownie klikając na 'Dostarcz ponownie’'

Po kliknięciu na 'Dostarcz ponownie' będzie możliwość wyboru w jaki sposób chcemy ponownie dostarczyć elektronicznie PIT podatnikowi. Chcąc dostarczyć deklarację PIT ponownie przez system Odbierz-PIT, pokaże się okno, w którym co prawda podpowie się wcześniej wpisany adres przy pierwszym dostarczeniu.