Z poziomu Moje formularze ustawiamy filtr 'Dostarczanie',

następnie zaznaczamy osoby, do których chcemy dostarczyć deklarację i klikamy w 'Dostarcz'.

Zaznaczamy opcję 'Dostarcz deklarację osobiście' i klikamy 'Dalej'.

Następuje weryfikacja deklaracji. Jeżeli deklaracje są wypełnione poprawnie, możemy kliknąć w 'Generuj wydruki' (deklaracje wraz załącznikami, listę potwierdzeń). Jeśli pojawi się komunikat o błędnie wypełnionej deklaracji, należy ją poprawić i wybrać ponownie opcję dostarczania.

Po kliknięciu w 'Generuj wydruki', przechodzimy do okna, z którego możemy wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera w formacie PDF deklaracje wraz z potwierdzeniem odbioru deklaracji przez pracownika.

Po wydrukowaniu przechodzimy do okna ‘Oznaczanie deklaracji’, gdzie możemy wpisać dodatkowe informacje, np. datę przekazania deklaracji. Następnie można oznaczyć deklaracje jako wysłane.

 Po kliknięciu w 'Oznacz jako dostarczone osobiście', przechodzimy do ostatniego okna, w którym są widoczne statusy dostarczanych deklaracji.