Deklarację można dostarczyć do pracownika ze strony startowej programu:

Lub z zakładki Moje formularze – tutaj ustawiamy widok Dostarczanie, zaznaczamy deklaracje, które chcemy przekazać do pracowników i klikamy w opcję 'Dostarcz'.

Deklarację do pracownika/pracowników można dostarczyć: