Zaznaczamy osoby, dla których chcemy dostarczyć PIT i klikamy w opcję 'Dostarcz', 

wybieramy formę dostarczenia 'Dostarcz deklaracje wysyłając pocztą' i klikamy 'Dalej'.

Program weryfikuje poprawność wystawienia deklaracji PIT-11/PIT-8C, a następnie prowadzi nas do okna Drukowanie. Jeżeli któraś deklaracja jest wypełniona niepoprawnie, pojawi się komunikat informujący, które pola deklaracji są błędnie wypełnione i należy poprawić deklarację.

Jeżeli wszystkie deklaracje są wypełnione poprawnie, możemy przygotować deklaracje do wysyłki tradycyjnej, czyli np. sprawdzić czy wpisany adres podatnika jest poprawny, dołączyć do wydruku deklaracji książkę korespondencji Poczty Polskiej, odpowiednie nadruki na kopercie lub adresy do kopert, następnie klikamy Generuj wydruki.

Wyświetli się okno 'Drukowanie', z którego możemy wydrukować wszystkie wygenerowane dokumenty – opcja 'Drukuj Dokumenty' lub możemy zapisać je na dysku komputera - opcja 'Zapisz dokumenty na dysku'.  

Ponadto możemy zmienić opcje wydruku klikając w 'Drukuj dokumenty' -> Ustawienie wydruku.

Po wydrukowaniu kliknij w 'Wydruki gotowe, przejdź dalej'.

Następnie możesz oznaczyć deklaracje jako dostarczone pocztą - w polu dodatkowe informacje możesz wpisać datę wysłania deklaracji lub numer przesyłki poleconej i kliknąć 'Oznacz jako dostarczone pocztą'.

Wyświetli się okno ze statusem dostarczenia - 1500 dostarczone pocztą. Możesz wrócić do aplikacji klikając w 'Wróć do aplikacji'.