Jeśli program e-pity Płatnika jest zainstalowany na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany interesujący nas program księgowy, to e-pity Płatnika powinien sam automatycznie wyszukać gdzie są zapisane jego dane (patrz Automatyczny import danych z programów księgowych).

Jeśli program e-pity Płatnika nie jest zainstalowany na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany interesujący nas program księgowy lub nie zostanie on znaleziony automatycznie, wtedy konfigurację/ustawienia importu możemy wskazać ręcznie.

Możemy zrobić to z poziomu okna Importuj dane (menu Narzędzia → Importuj dane) klikając na dole okna w przycisk ”+Dodaj nowe ustawienia programu” lub z poziomu Ustawień (menu Narzędzia → Ustawienia → Import danych). Po wyświetleniu listy programów, należy wybrać interesujący nas program z listy i zmodyfikować jego ustawienia importu.

Biuro IPS

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym został zainstalowany program PITy IPS.

DRUKI Gofin

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu DRUKI Gofin (plik sqlite lub xls).

e-Deklaracje

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu e-Deklaracje.

e-pity

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu e-pity (plik epity2022.sqlite lub epity.sqlite).

enova365

Należy wypełnić poprawnie pole ”Nazwa serwera”. Jeżeli pole ”Nazwa bazy danych” zostanie puste program e-pity Płatnika pobierze dane ze wszystkich baz programu enova365 jakie będą na podanym serwerze. Pola ”Login” i ”Hasło” wypełniamy tylko jeżeli Sql Server nie zezwala na ”Windows Authentication”. Następnie klikamy ”Testuj połączenie” w celu weryfikacji poprawności wpisanych danych.
Należy się upewnić, że komputer, na którym jest zainstalowany program e-pity Płatnika ma dostęp do serwera SQL.

fillup

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog, w którym znajdują się dane programu fillup (plik database.sqlite).

InsERT GT

Należy wypełnić poprawnie pole ”Nazwa serwera”. Jeżeli pole ”Nazwa bazy danych” zostanie puste program e-pity Płatnika pobierze dane ze wszystkich baz programu InsERT GT jakie będą na podanym serwerze. Pola ”Login” i ”Hasło” wypełniamy tylko jeżeli Sql Server nie zezwala na ”Windows Authentication”. Następnie klikamy ”Testuj połączenie” w celu weryfikacji poprawności wpisanych danych.
Należy się upewnić, że komputer, na którym jest zainstalowany program e-pity Płatnika ma dostęp do serwera SQL.

Optima

Należy wypełnić poprawnie pola ”Nazwa serwera” i ”Nazwa bazy danych”. Pola ”Login” i ”Hasło” wypełniamy tylko jeżeli Sql Server nie zezwala na ”Windows Authentication”. Następnie klikamy ”Testuj połączenie” w celu weryfikacji poprawności wpisanych danych.
Należy się upewnić, że komputer, na którym jest zainstalowany program e-pity Płatnika ma dostęp do serwera SQL.

PIT Format

Należy kliknąć w ”Wybierz” i wybrać katalog w którym został zainstalowany program PIT Format.

Płatnik

W polu ”Nazwa serwera” należy wkleić konfigurację połączenia: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:baza.mdb;Mode=ReadWrite;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:Database Password=xxxx;
Proszę podmienić xxxx na hasło do bazy danych.