Program e-pity Płatnika pozwala na importowanie danych z:

  • wcześniej wyeksportowanego pliku XML z programu e-pity Płatnika, e-pity lub fillup (formaty *.epityXML, *.epityXML, *.fillupXML),
  • pliku bazy danych przenoszonego z innego komputera lub z katalogu backupu (format *.SQLite),
  • pliku XML w formacie e-Deklaracji (format *.exml) zgodnego z XSD z crd.gov.pl,
  • własnoręcznie opracowanego pliku XML z gotowymi wypełnionymi już deklaracjami, przygotowanego wg struktury i w formacie wskazanym na stronie Dokumentacji API,
  • plików zapisanych w Excelu (format csv),
  • programów kadrowych, księgowych i innych programów, np. do rozliczeń PIT-ów rocznych.

Chcąc zaimportować dane do programu należy kliknąć na menu Narzędzia-> Importuj dane.

W kolejnym oknie można wybrać, czy chcemy zaimportować pojedynczy plik czy wskazać katalog, w którym są zapisane pliki do zaimportowania.

Po wskazaniu pliku lub katalogu, z którego chcemy zaimportować dane w programie wyświetli się okno, w którym można będzie zaznaczyć, które dane chcemy zaimportować.
Chcąc zaimportować wszystkie dane z pliku zaznaczamy ptaszkiem wszystkie opcje i importujemy potwierdzając na samym dole przyciskiem ‘Importuj dane’.

Po zaimportowaniu dane zapiszą się w programie w zakładce Aktówka, a jeśli importowane były dane gotowych wypełnionych formularzy, to deklaracje zapiszą się w zakładce Moje Formularze.