Program pozwala na wyeksportowanie do pliku XML danych z listy formularzy i/lub z Aktówki. Dzięki tej funkcji możliwe jest łatwe przesłanie danych z programu e-pity Płatnika innej osobie lub stworzenie kopii bezpieczeństwa danych.

Możliwe jest także wyeksportowanie danych z kilku formularzy do pliku CSV, jednak muszą to być formularze tego samego typu (np. PIT-11 (29)). Z poziomu Moje formularze zaznaczamy deklaracje, które chcemy wyeksportować, a następnie klikamy Zapisz na dysku ->Zapisz na dysku plik CSV.


Eksport danych możemy również wywołać z menu Narzędzia -> Eksportuj dane  i wybieramy odpowiednio 'Dane z aktówki', 'Dane z aktówki i formularzy' lub 'Eksportuj wszystkie dane'.

Po wybraniu odpowiedniej opcji, należy zaznaczyć na liście formularze i elementy aktówki, które chcemy eksportować oraz kliknąć 'Eksportuj do pliku'.

Dodatkowo - można eksportować do pliku XML pojedynczą deklarację - wybierając format XML przy zapisie formularza do pliku/wysyłaniu mailem lub eksportować do pliku CSV wybierając opcję Zapisz na dysku plik CSV.