Szczegółową specyfikację wymaganą do przygotowania plików do importu danych oraz przykładowe pliki do pobrania zamieściliśmy na stronie:  https://api.platnik.e-pity.pl/import-danych