Wyliczy i wypełnij IFT-1/IFT-1R w programie e-pity

Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych łącznie ze wszystkich z tytułów przekracza w roku podatkowym kwotę 2 000 000 zł), płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w polskich przepisach od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł. (2 miliony zł.), z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W takiej sytuacji płatnik w IFT wypełni dwie rubryki (dwa wiersze) – do kwoty 2 mln zł – zgodnie z przepisami międzynarodowymi oraz od kwoty nadwyżki ponad 2 mln zł – zgodnie z przepisami polskimi.

Od powyższej reguły istnieją odstępstwa.

Po pierwsze, stawka z umowy międzynarodowej (niższa) może być zastosowana, jeżeli płatnik złożył oświadczenie – najpóźniej w dniu wypłaty kwot (przekroczenia 2 mln. zł), że:

  1. posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Płatnik przyjmuje w takiej sytuacji pełną odpowiedzialność za to, że podatnik miał prawo stosować stawkę obniżoną. Oświadczenie trzeba przekazywać od razu do urzędu skarbowego – a zatem nie tylko do wewnętrznej dokumentacji płatnika. Składa je kierownik jednostki podając w nim pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Po drugie, płatnik ma prawo wystąpić o opinię zabezpieczającą i uzyskać tym samym potwierdzenie urzędowe, że w stosunku do danego podatnika ma możliwość stosować stawkę z umowy międzynarodowej (koszt opłaty skarbowej od tak wydanej opinii to 2.000 zł).

Deklarację  IFT-1/IFT-1R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.

Szczególnych reguł dla wypłat przekraczających 2 mln zł nie stosuje sie do 31 grudnia 2021 r. (jest to wynik kolejnego już odsunięcia w czasie obowiązywania ustawy zmieniającej ustawę o podatku PIT i CIT). Możliwe jest do tej daty stosowanie zasad wynikających z umów międzynarodowych, bez kontroli rzeczywistego odbiorcy należności i bez składania oświadczenia w tej sprawie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów projekt i wersja ostateczna: https://legislacja.gov.pl/projekt/12341456/katalog/12749208#12749208).

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję