IFT-1R a łączna roczna kwota wypłat ponad 2 miliony zł.

Wystaw informacje IFT-1/IFT-1R w e-pity Płatnika

Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych łącznie ze wszystkich z tytułów przekracza w roku podatkowym kwotę 2 000 000 zł), płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w polskich przepisach od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł. (2 miliony zł.), z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W takiej sytuacji płatnik w IFT wypełni dwie rubryki (dwa wiersze) – do kwoty 2 mln zł – zgodnie z przepisami międzynarodowymi oraz od kwoty nadwyżki ponad 2 mln zł – zgodnie z przepisami polskimi.

Od powyższej reguły istnieją odstępstwa.

Po pierwsze, stawka z umowy międzynarodowej (niższa) może być zastosowana, jeżeli płatnik złożył oświadczenie – najpóźniej w dniu wypłaty kwot (przekroczenia 2 mln. zł), że:

  1. posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Płatnik przyjmuje w takiej sytuacji pełną odpowiedzialność za to, że podatnik miał prawo stosować stawkę obniżoną. Oświadczenie trzeba przekazywać od razu do urzędu skarbowego – a zatem nie tylko do wewnętrznej dokumentacji płatnika. Składa je kierownik jednostki podając w nim pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Po drugie, płatnik ma prawo wystąpić o opinię zabezpieczającą i uzyskać tym samym potwierdzenie urzędowe, że w stosunku do danego podatnika ma możliwość stosować stawkę z umowy międzynarodowej (koszt opłaty skarbowej od tak wydanej opinii to 2.000 zł).

Deklarację  IFT-1/IFT-1R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.