Po instalacji program tworzy nową bazę danych aplikacji i zapisuje ją w lokalizacji Moje dokumenty > efile -> epityPlatnika ->epityPlatnika.sqlite.

Następnie jest tworzony domyślny profil (baza płatnika) na aktualnie rozliczany rok podatkowy.

W prawym, górnym rogu programu można przełączyć się między profilami (bazami), jakie mamy dodane w programie:

Po przełączeniu profilu (bazy), możemy wybrać rok podatkowy dostępny dla danego profilu (bazy). Z tego poziomu możemy dodać także nowy rok podatkowy przypisany do wybranego profilu (bazy) - opcja Dodaj rok podatkowy.

Dodatkowo możemy utworzyć inne profile (bazy płatników) z podziałem na rok podatkowy.

W tym celu należy kliknąć w Ustawienia -> Profile (bazy płatników):

Z tego poziomu można dodać nowy profil (bazę płatnika) i przypisać do niego rok podatkowy poprzez przycisk Dodaj profil.

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić poszczególne pola, np. nazwa nowej bazy oraz wybrać rok podatkowy.

 

Możemy skopiować dane z innego profilu (bazy), w tym celu należy zaznaczyć przycisk 'Kopiuj dane z profilu' i wybrać dane, które chcemy skopiować.

Z poziomu Narzędzia -> Ustawienia -> Profile (bazy płatników) możemy wczytać inny profil – opcja ‘Wczytaj'.