Jeśli chcesz, aby dwie lub więcej osób miało dostęp do tych samych danych w aktówce i deklaracji PIT, można wymieniać się danymi poprzez eksport i import danych formularzy i/lub aktówki w XML.

Jeśli jednak jest więcej danych i istnieje sieć lokalna, lepiej to zrobić za pomocą wersji sieciowej.

Aby uruchomić wersję sieciową, należy umieścić bazę danych (epityPlatnika.sqlite) na dysku sieciowym i w ustawieniach programu (Narzędzia >Ustawienia->Dane aplikacji -> Dodaj połączenie do bazy danych.

Następnie zaznacz opcję 'Baza na dysku sieciowym' i podaj lub wybierz ścieżkę do folderu na dysku sieciowym, w którym chcesz przechowywać dane aplikacji.

 

Program może być instalowany oddzielnie na każdym komputerze. Inny sposób to instalacja programu również na dysku sieciowym - dzięki temu aktualizacji poddawany będzie tylko jeden program (a nie każdy poszczególny na oddzielnych komputerach) W takim wypadku  na komputerach użytkowników wystarczy ustawić odpowiedni skrót do programu lub uruchamiać program bezpośrednio z dysku sieciowego.

Aby dane różnych firm nie mieszały się ze sobą oraz aby była możliwość ustawienia praw dostępu dla różnych osób, można użyć mechanizmu baz danych w samym programie (Narzędzia->Ustawienia->Bazy płatników).

Można też rozdzielić bazy danych do osobnych plików. Zbyt duże pliki bazy danych mogą powodować znaczące spowolnienie programu, dlatego czasem lepiej podzielić je na kilka.

W tym przypadku należy uruchamiać program ze wskazaniem odpowiedniego pliku bazy danych jako parametrem wywołania, np. epityPlatnika.exe "C:/Users/UserDocuments/efile/epityPlatnika/epityPlatnika.sqlite"

Można oczywiście ten parametr ustawić w skrócie na pulpicie i dzięki temu mieć dostęp do kilku oddzielnych, sieciowych baz danych poprzez odpowiednie skróty na pulpicie.