Z poziomu zakładki "Dane aplikacji" (Narzędzia-> Ustawienia -> Dane aplikacji) mamy możliwość zmiany miejsca zapisu danych:

  • Połączenia do baz danych - baza lokalna, a po kliknięciu w przycisk 'Dodaj połączenie do bazy danych', możliwość  dodania połączenia do bazy danych - baza na dysku sieciowym, baza MS SQL na serwerze.

Dodatkowo w oknie 'Dane aplikacji' w części 'Zaawansowane' jest dostępna opcja szyfrowania danych i awaryjnego usunięcia wszystkich danych.