Program pozwala na dostęp do aplikacji wielu użytkownikom. Przy pierwszej instalacji program tworzy domyślnego użytkownika o typie "Administrator".

Jeśli w programie dodamy więcej niż jednego użytkownika lub użytkownik będzie miał ustawione hasło do programu - pojawi się okno logowania podczas włączania programu.

W programie możemy dodać nowego użytkownika (nowych użytkowników), który będzie mógł wejść lub zalogować się do programu.

Aby dodać nowego użytkownika w programie, należy kliknąć: Narzędzia-> Ustawienia -> Użytkownicy -> dodaj nowego użytkownika.

Z tego poziomu możemy ustawić lub zmienić hasło do danego profilu (użytkownika), a także możemy zaznaczyć bazy danych, które mają być dostępne dla konkretnego użytkownika.