Obsługa Bazy MS SQL nie jest funkcją dostępną standardowo – zapytaj o wycenę >

Aby ustawić zapis danych do bazy MS SQL w programie, klikamy w opcję Narzędzia -> Ustawienia -> Dane Aplikacji, a następnie kliknij w przycisk 'Dodaj połączenie do bazy danych'.

Zaznacz opcję 'Baza MS SQL na serwerze' i wskaż adres serwera, następnie kliknij Dodaj:

 

Jeżeli program nie połączy się z bazą danych MS SQL pojawi się okno „Błąd podczas połączenia z bazą danych”. Program będzie próbował się połączyć z bazą danych do skutku.

Jeżeli błędnie wpisałeś lokalizację bazy, kliknij w przycisk "ustawienia", a następnie podaj poprawny adres serwera.

Jeżeli w oknie „Błąd połączenia z bazą danych” klikniesz w przycisk ‘wyjdź’ – program zostanie zamknięty.

Po ponownym uruchomieniu program nadal będzie próbował nawiązać połączenie z serwerem. Jeśli chcesz zrezygnować z połączenia z serwerem kliknij ‘połącz z lokalną bazą’.

Przy pierwszym połączeniu, w bazie znajduje się tylko konto administratora. Administrator musi utworzyć konta dla wszystkich użytkowników korzystających z programu. Zawsze po podłączeniu do bazy, program zapyta o hasło. Każdy użytkownik musi mieć ustawione hasło. Logowanie jest więc wymagane przy każdym uruchomieniu programu połączonego do serwera z bazą MS SQL.

Po poprawnym połączeniu z serwerem pojawi się okno logowania, wybieramy Użytkownika (który został utworzony przez Administratora i któremu przypisano dostęp do bazy MS SQL), wpisujemy hasło i klikamy w Zaloguj.

Po wykonaniu tych czynności dane z programu będą zapisywane we wskazanej bazie. Wszyscy zalogowani Użytkownicy będą widzieli nowe zapisane formularze (lista formularzy odświeża się co 10 sekund) oraz dodane nowe dane do Aktówki. Lista wpisów Aktówki jest odświeżana przy ponownym uruchomieniu programu.
Dodatkowe informacje dotyczące MS SQLServer