Wyliczy i wypełnij PIT-8C w programie e-pity

PIT-8C przekazać można m.in.:

 • elektronicznie – zarówno podatnikowi jak i do urzędu skarbowego, korzystając z autoryzacji za pomocą zestawu danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu,
 • podatnikowi:
  • osobiście albo,
  • za pośrednictwem poczty polskiej (w tym przypadku datą przekazania informacji jest data nadania) albo,
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej (w tym przypadku datą złożenia informacji jest data odbioru)
  • elektronicznie.

Sporządzający PIT-8C, którzy nie są osobami fizycznymi (np. spółki z o.o., akcyjne) przy wysyłce elektronicznej PIT-8C muszą skorzystać z podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego podpisu elektronicznego. Nie mogą natomiast wysłać informacji uwierzytelnionej zestawem danych. Podatnicy będący osobami fizycznymi (np. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), mogą sporządzić i wysłać PIT-8C przez internet, podpisując ją zestawem pięciu danych autoryzujących tzn.:

 • identyfikatorem podatkowym NIP albo identyfikatorem podatkowym numer PESEL;
 • imieniem (pierwszym);
 • nazwiskiem;
 • datą urodzenia;
 • kwotą przychodu wskazaną w jednej z deklaracji rocznej PIT podmiotu sporządzającego informację - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.