Forma przesłania PIT-8C

Rozlicz PIT-8C w e-pity Płatnika

PIT-8C przekazać można m.in.:

 • elektronicznie – zarówno podatnikowi jak i do urzędu skarbowego, korzystając z autoryzacji za pomocą zestawu danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu,
 • osobiście – zarówno podatnikowi, jak i do urzędu skarbowego,
 • za pośrednictwem poczty polskiej (w tym przypadku datą złożenia informacji jest data nadania),
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej (w tym przypadku datą złożenia informacji jest data odbioru).

Podmioty, pełniące rolę płatnika w stosunku do więcej niż 5 podatników, PIT-8C sporządzać i wysyłać do urzędu skarbowego mogą wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. W stosunku do podatnika mogą nadal korzystać z innych wskazanych powyżej form przekazania tej informacji.

Sporządzający PIT-8C, którzy nie są osobami fizycznymi (np. spółki z o.o., akcyjne) przy wysyłce elektronicznej PIT-8C muszą skorzystać z podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662). Nie mogą natomiast wysłać informacji uwierzytelnionej zestawem danych. Podatnicy będący osobami fizycznymi (np. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), sporządzić i wysłać PIT-8C przez internet mogą, podpisując ją zestawem pięciu danych autoryzujących tzn.:

 • identyfikatorem podatkowym NIP albo identyfikatorem podatkowym numer PESEL;
 • imieniem (pierwszym);
 • nazwiskiem;
 • datą urodzenia;
 • kwotą przychodu wskazaną w jednej z deklaracji podmiotu sporządzającego informację:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek, o poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
 - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.