Informacja PIT-8C powinna zostać przekazana przez sporządzającego tę informację do urzędu skarbowego oraz podatnikowi nie później niż z końcem lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W przypadku stosowania dokumentu papierowego dojść może do przyspieszenia terminu wysłania do urzędu skarbowego, gdy musi się to odbyć nie później niż z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Naruszenie terminu powodować może po stronie sporządzającego odpowiedzialność karną skarbową.

W przypadku, gdy kontakt z podmiotem zobowiązanym do sporządzenia PIT-8C nie jest możliwy lub też podatnik nie otrzymuje PIT-8C mimo ponaglenia z jego strony tego podmiotu, należy samodzielnie sporządzić deklarację roczną PIT. Podatnik powinien w takim przypadku samodzielnie ustalić kwoty przychodu, kosztów i zaliczek. Najbezpieczniejszym w takim przypadku będzie wpisanie kwot przybliżonych oraz złożenie wraz z deklaracją podatkową pisma wyjaśniającego, które poinformuje urząd skarbowy o braku PIT-8C oraz innych informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowych.