Wyliczy i wypełnij IFT-1/IFT-1R w programie e-pity

W przypadku wypłat o tej wysokości płatnik aby stosować obniżoną stawkę podatku wynikającą z umowy międzynarodowej musi:

  • zachować należytą staranność
  • uzyskać certyfikat rezydencji,
  • w przypadku wypłat z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – wystarczającym będzie kopia certyfikatu rezydencji,
  • na koniec roku (lub w terminie 14 dni od żądania ze strony zatrudnionego) wystawić IFT-1R
  • na koniec roku przekazać do organu skarbowego IFT-1R i PIT-8AR