Wyliczy i wypełnij IFT-1/IFT-1R w programie e-pity

W przypadku wypłat o tej wysokości płatnik, aby stosować obniżoną stawkę podatku wynikającą z umowy międzynarodowej musi:

  • zachować należytą staranność
  • uzyskać certyfikat rezydencji – w oryginale niezależnie od rodzaju płatności
  • na koniec roku (lub w terminie 14 dni od żądania ze strony zatrudnionego) wystawić IFT-1R
  • na koniec roku przekazać do organu skarbowego IFT-1R i PIT-8AR.

Do kwoty 2 mln zł wypłat, certyfikat rezydencji jest decydującym elementem, aby zastosowana mogła zostać stawka podatku wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli zatem osoba (podmiot) otrzyma w Polsce określone wynagrodzenie i przedstawi certyfikat – płatnik ma obowiązek zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy międzynarodowej.

W takiej sytuacji płatnik wypełnia dokument IFT wskazując w nim kwotę podatku faktycznie pobranego – zgodnie z warunkami umowy międzynarodowej i wskazuje również stawkę podatku, która została ostatecznie zastosowana (również w związku z zastosowaniem umowy międzynarodowej).

W sytuacji, gdy certyfikat nie zostanie przedstawiony – płatnik obowiązany jest stosować polską stawkę ryczałtową i ją wprowadzać na IFT.

Deklarację  IFT-1/IFT-1R wystawisz i wyślesz w programie e-pity Płatnika.