W e-pity Płatnika dla każdego zapisanego w programie formularza (z osobna lub grupowo) można dodać Etykietę. Należy zaznaczyć formularz lub kilka formularzy, do których ma być dołączona etykieta i kliknąć w przycisk ‘Etykieta’ oraz wybrać z listy odpowiednią etykietę. 

Mając dodaną etykietę do formularzy można szybko wyszukać wszystkie deklaracje oznaczone tą samą etykietą. Wystarczy kliknąć na założoną etykietę.

Aby przefiltrować deklaracje wg założonych etykiet, można również ustawić filtr z bocznego menu ‘Ustaw filtr’.

Chcąc cofnąć utworzony filtr po danej etykiecie i wrócić do okna z widokiem wszystkich formularzy, należy kliknąć na ‘Wyczyść ten filtr’.