W programie e-pity Płatnika możesz wystawić deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8C korzystając z wygodnego Kreatora lub wypełniając aktywną deklarację. Wystawione deklaracje możesz m.in. wydrukować, wysłać elektronicznie do systemu e-Deklaracje oraz dostarczyć bezpiecznie do pracowników.

Kreator deklaracji dla PIT-11, PIT-4R jest dostępny m.in. ze strony startowej programu. 


Jeśli chcemy wystawić np. deklaracje PIT-11, klikamy w opcję 'Wystaw' - wyświetli się lista pracowników.

Po wybraniu pracownika – klikamy w przycisk 'Wystaw PIT-11 za rok 2023'. 

 

Uruchomi się kreator dodawania wybranego PIT (np. PIT-11) dla tego pracownika za aktualnie wybrany rok podatkowy.

Krok 1 -  Dane płatnika

Krok 2 - Dane podatnika


Krok 3 - Dane PIT


Krok 4 - Pozostałe dane PIT-11


Z każdego okna kreatora możemy kliknąć w podgląd deklaracji ('Widok formularza') oraz wrócić do kreatora - opcja 'Widok kreatora'.
Po wypełnieniu wszystkich kroków kreatora, pojawi się pytanie 'Czy chcesz przejść do następnego podatnika?'. Jeżeli klikniemy 'Tak', zaczniemy wypełniać kolejną deklarację. Jeżeli klikniemy 'Nie', przejdziemy do podsumowania wypełnionych deklaracji PIT dla wybranego podatnika, gdzie możemy dodać nową deklarację PIT-11.
Po kliknięciu w nazwę płatnika wyświetli się podsumowanie PIT-11, z tego okna możemy przejść do wysyłki e-Deklaracji.


Po kliknięciu w nazwę firmy wyświetli się lista wystawionych deklaracji PIT-11. Z tego poziomu można kliknąć w 'Podsumowanie PIT-11'.

Wyświetli się okno z podsumowaniem deklaracji PIT-11.

Kreator deklaracji dla PIT-8C jest dostępny z poziomu "Baza formularzy".

Po kliknięciu w 'Wypełnij', otworzy się kreator PIT-8C.