W zakładce 'Moje formularze' znajdziemy wszystkie wypełnione w programie e-pity Płatnika deklaracje PIT i inne według wybranych przez użytkownika kryteriów wyszukiwania, filtrowania, grupowania oraz sortowania.

Personalizacja zakładki 'Moje formularze'

Korzystając z lewego menu, wyświetlamy zdefiniowane widoki listy e-Deklaracji i dokumentów przygotowanych do elektronicznego dostarczania do pracowników.

 

W zakładce 'Moje Formularze' można filtrować wystawione deklaracje według wielu dostępnych filtrów – widoków. Filtry można samodzielnie zmieniać wybierając parametry, które chcemy, aby były widoczne.

Po wyborze odpowiednich filtrów, chcąc zapisać w programie ustawiony przez nas widok w oknie Moje Formularze, należy kliknąć w przycisk 'Zapisz ten widok'.

Pojawi się okno, w którym można podać dowolną nazwę i dodatkowe parametry zapisywanego przez nas widoku okna.

Po zapisaniu widoku okna, w lewym menu pojawi się dodatkowa opcja 'Moje widoki'.