Wyliczy i wypełnij PIT-4R w programie e-pity

Kowalski zamieszkały w Poznaniu i prowadzący tam działalność gospodarczą zatrudnia 22 pracowników. Podatnik prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, nie zdecydował się na działanie w formie spółki z o.o. Rozliczenie jako płatnik przedstawiało się w sposób następujący – z 22 pracowników:

  1. wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę, jeden z nich został zwolniony na koniec listopada, dodatkowo
  2. Jeden z pracowników jest na kontrakcie menadżerskim.
  3. Dwóch pracowników zatrudnionych jest na umowę o dzieło.
  4. Czterech pracowników jest zatrudnionych na umowę zlecenie.
  5. Jedna pracownica dodatkowo pozostaje na zwolnieniu chorobowym z tytułu zasiłku macierzyńskiego.
  6. Sześciu pracowników korzystało z wynagrodzenia chorobowego (byli na urlopie chorobowym).
  7. Trzech z powyższych sześciu pracowników uzyskiwało również przychody z zasiłku chorobowego (zatem przebywało na zwolnieniu dłużej niż 33 dni w roku podatkowym), którego płatnikiem zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010, nr 77, poz. 512) pozostaje płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawca).
  8. Przedsiębiorstwo zatrudnia 4 pracowników na zasadzie działalności gospodarczej – wystawiają comiesięcznie faktury VAT na rzecz przedsiębiorstwa.

PIT-4R Kowalski złoży do 31 stycznia 2024 r. W zakresie zatrudnienia, a w zasadzie pozostawania w kontaktach gospodarczych z 4 pracownikami prowadzącymi własną działalność gospodarczą – podatnik nie dokonuje rozliczenia zaliczek i nie ujmuje ich dochodu w PIT-4R.

Zobacz jak wygląda wypełniona deklaracja wzór /przykład PIT-4R za 2022 rok Pana Jana - plik PDF.