Aby wysłać testowo deklarację do bramki testowej e-Deklaracje, należy przejść (użytkownik musi posiadać prawa administratora) do Ustawienia -> e-Deklaracje i w sekcji 'Ustawienia e-wysyłki' zaznaczyć 'Włącz możliwość e-wysyłki testowej'. Po zaznaczeniu tej opcji należy zapisać zmiany (przycisk w prawym dolnym rogu 'Zapisz i zamknij').

Kiedy program został skonfigurowany w powyższy sposób, należy przygotować deklarację, następnie kliknąć w 'Wyślij e-Deklarację'. Pojawi się okno Wysyłanie e-Deklaracji, w drugim kroku (ustawienia wysyłki) będzie możliwość zaznaczenia opcji 'Wysyłka testowa'.


Podczas wysyłki testowej:

  • nie jest sprawdzana poprawność wpisanych danych identyfikacyjnych podatnika i kwoty przychodu podatnika z deklaracji składanej w ubiegłym roku,
  • nie jest sprawdzana poprawność e-Podpisu użytego do wysyłki (czy jest to certyfikat kwalifikowany, komercyjny czy inny),
  • nie są weryfikowane upoważnienia do składania e-Deklaracji w imieniu innego podmiotu (UPL-1),
  • podmiotem przyjmującym wysłaną testowo e-Deklarację i wystawiającym UPO jest ‘e-Deklaracje system testowy’

Podczas wysyłki normalnej na bramkę e-Deklaracji podmiotem odbierającym e-Deklarację i wystawiającym UPO jest ‘Ministerstwo Finansów’.