Jeśli pracujesz na systemie Windows, a w programie e-pity Płatnika pokazuje Ci się w oknie wysyłki przy e-podpisie opcja ‘Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną’, należy kliknąć w listę e-podpisów i wybrać swój e-podpis z listy. A jeśli Twojego e-podpisu nie widać na liście, należy go zainstalować w systemie Windows w Osobistych Certyfikatach. (Instrukcja na stronie  Brak podpisu)

Jeśli nie możesz zainstalować e-podpisu w swoim systemie, pracujesz na innym systemie, np. Mac OS lub Linux, skonfiguruj swój program do obsługi e-podpisu w taki sposób, aby można było plik deklaracji podpisać zewnętrzną aplikacją, np. proCertum Smart Sign i po jej podpisaniu wysyłać e-Deklarację.

Ustawienia aplikacji proCertum Smart Sign

Prosimy zainstalować program proCertum Smart Sign (wersje na Windows/Linux/Mac OS), którą można ściągnąć tutaj: https://pomoc.certum.pl/pl/oprogramowanie/procertum-smartsign/.
Po instalacji tej aplikacji uruchom ją i ustaw w opcji "Ustawienia->Podpis" format podpisu na XAdES, typ podpisu wewnętrzny.

Ustawienia do podpisu elektronicznego dla e-Deklaracji oraz PDF.

Jeśli do obsługi Twojego e-podpisu posiadasz inną aplikację zewnętrzną do podpisywania plików e-podpisem należy ustawić w programie obsługującym ten e-podpis odpowiednią konfigurację, jaka jest wymagana do wysyłki e-Deklaracji.

Szczegóły zamieszczone są w pliku specyfikacji udostępnionej przez e-Deklaracje.

Wysyłka e-Deklaracji

Podczas wysyłki elektronicznej należy wybrać opcję 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign)', wpisać swój adres e-mail, jeśli chcemy otrzymać UPO na maila i kliknąć na przycisk 'Podpisz i Wyślij'.

Po kliknięciu na 'Podpisz i wyślij', należy postępować według instrukcji.

Kolejne etapy podpisywania w aplikacji proCertum Smart Sign:

1. Uruchom program proCertum Smart Sign i kliknij na zakładkę 'Podpisywanie' -> 'Dodaj plik' i w polu 'nazwa pliku' wklej ścieżkę ze schowka (Ctrl + V) C:Users{User}DocumentsefileepityPlatnikatempFA7BEE58-4A0D-DD56-729F-4078CCA2CA65, kliknij 'Enter',

 a następnie zaznacz wszystkie pliki XML (opcja Ctrl-A) i kliknij 'Otwórz'.

Po kliknięciu 'Otwórz', pokazuje się wczytany plik i wybieramy opcję 'Podpisz'.

2. Kliknij na 'Podpisz’' wybierz właściwy certyfikat i podpisz nim plik xml z deklaracją. 

3. Po podpisaniu wróć do programu e-pity Płatnika i naciśnij klawisz 'Dalej'.

Jeśli deklaracja nie została poprawnie podpisana zewnętrznym e-podpisem, wówczas w programie wyświetli się komunikat: 'Nie znaleziono pliku z podpisaną e-Deklaracją' i należy jeszcze raz powtórzyć operację podpisywania przez aplikację zewnętrzną.

Jeśli deklaracja została poprawnie podpisana, po naciśnięciu 'Dalej' w programie e-pity Płatnika pokaże się komunikat, że rozpoczęła się wysyłka deklaracji zostanie wysłana do systemu e-Deklaracje i po pomyślnej wysyłce zostanie odebrane w programie jej UPO.