za pomocą zewnętrznej aplikacji proCertum SmartSign/SimplySign Desktop

Za pomocą zewnętrznej aplikacji proCertum Smart Sign mogą podpisywać deklaracje osoby, które posiadają e-podpis Certum.

Po kliknięciu na 'Wyślij e-Deklarację' (w przypadku wysyłki e-Deklaracji np. PIT-11), otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy klikamy 'Dalej'.

W polu 'e-Podpis' wybieramy 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign)', następnie klikamy na dole na przycisk 'Podpisz i wyślij'.

Pojawi się komunikat z instrukcją jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. W tym momencie przygotowany plik XML został zapisany w konkretnej lokalizacji na komputerze - zapamiętujemy końcówkę numeru katalogu - w tym przypadku ‘20387’.

 

Sprawdzamy konfigurację swojego programu proCertum Smart Sign do e-podpisu, czy jest ustawiona zgodnie w wymogami serwera Ministerstwa.

Jeśli pracujemy na Systemie Windows postępujemy zgodnie instrukcją jaka pojawiła się w programie e-pity Płatnika - klikamy na przycisk 'Dalej' wówczas w Ekploratorze Windows otworzy się katalog, w którym zapisał się nasz plik XML i będzie można prawym przyciskiem myszy na nim kliknąć, wybrać program proCertum Smart Sign i kliknąć na opcję ‘Podpisz’. Zapisany plik XML otworzy się w aplikacji zewnętrznej i będzie można go podpisać swoim certyfikatem.

 

Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux, minimalizujemy okno programu e-pity Płatnika i otwieramy aplikację proCertum Smart Sign do e-podpisu i klikamy na zakładkę 'Podpisywanie', a następnie na 'Dodaj plik'.

W polu 'Szukaj w' wyszukujemy lokalizację 'Nazwa Użytkownika komputera' -> Dokumenty -> efile -> epityPlatnika -> temp, a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru '..20387' i otwieramy ten folder.

zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na 'Otwórz'.

Możemy też skopiować całą lokalizację pliku z okna z komunikatem w programie e-pity Płatnika i wkleić w aplikacji proCertum Smart Sign w polu Nazwa pliku, wówczas ten plik XML się nam sam wyszuka (niestety nie na wszystkich urządzeniach działa opcja kopiuj - wklej w aplikacji proCertum Smart Sign).

Po wczytaniu pliku XML do podpisania klikamy w przycisk 'Podpisz'.

Wybieramy odpowiedni certyfikat i klikamy na 'OK'.

Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.

W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Wracamy do zminimalizowanego okna programu e-pity Płatnika i klikamy na 'Dalej'.


Kliknięcie 'Dalej' spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.

Klikamy 'OK' i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja została już pomyślnie odebrane na serwerze MF i czy otrzymała status 200 i UPO.