Wszystkie e-Deklaracje w programie e-pity Płatnika można wysyłać podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Program e-pity Płatnika nie posiada wbudowanego swojego e-podpisu. Do wysyłki e-Deklaracji z e-podpisem konieczne jest posiadanie swojego zakupionego e-podpisu u jednego z dostawców kwalifikowanych certyfikatów (KIR, Certum, PWPW, CenCert, Eurocert) oraz złożone pełnomocnictwo na druku UPL-1 w Urzędzie Skarbowym danej firmy.

Wybrane e-Deklaracje dla osób fizycznych można także wysyłać bez podpisu elektronicznego poprzez weryfikację podatnika, czyli podanie odpowiednich danych do autoryzacji wysyłki (podanie kwoty przychodu podatnika z deklaracji rocznej składanej za ubiegły rok podatkowy). W takim przypadku program pokazuje obie możliwości (z podpisem i bez). Płatnik będący osobą fizyczną, będzie mógł wysyłać wszystkie podstawowe deklaracje PITów rocznych oraz m.in. deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1, IFT-3, PCC-3 bez e-podpisu z podaniem kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy.

Jednoczesna wysyłka wielu e-Deklaracji w e-pity Płatnika jest możliwa przy pomocy e-Podpisu. Jeśli e-Deklaracje będą wysyłane przez Płatnika będącego osobą fizyczną, to można będzie wysyłać je również zbiorczo przy użyciu kwoty przychodu.

 W przypadku wysyłania wielu e-Deklaracji za pomocą podpisu elektronicznego, pytanie o PIN do podpisu powinno się pojawić tylko raz. Jeśli pojawia się dla każdej wysyłanej deklaracji prosimy ustawić w programie do obsługi podpisu (np. proCertum CardManager) w opcjach pamiętanie kodu PIN.