e-file [ID] to aplikacja pomocnicza dla programów firmy e-file (e-pity Płatnika, fillup formalności wypełnione, e-pity ). Aplikacja ta jest potrzebna do m.in. podpisu Profilem Zaufanym i podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do wysyłki przez PUE ZUS i przez ePUAP, oraz do importu danych z usługi Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl Ministerstwa Finansów, a w przyszłości również do innych rodzajów elektronicznych wysyłek.

Technologicznie jest to oddzielna aplikacja złożona z dwóch modułów: efileid.exe (główna aplikacja) i efileid-www.exe (aplikacja pomocnicza odpowiedzialna za wywoływanie w tle stron WWW w przeglądarkach Google Chrome/ MS Edge).

Uwaga: Aplikacja e-file [ID] nie zapisuje haseł, Analitycs, logów, w rejestrach itp. Korzystamy bezpośrednio z serwerów np. ePUAP, PUE ZUS, itd., używamy automatyzacji przeglądarki.

Więcej informacji https://www.e-file.pl/program-e-file-id/ 

Po pobraniu pliku instalacyjnego ze strony https://www.platnik.e-pity.pl/, otworzy się okno Kreatora instalacji programu e-pity Płatnika - klikamy Dalej. 

Po zainstalowaniu programu, pojawi się komunikat, w którym klikamy 'Zainstaluj e-file [ID]'.

Wyświetli się okno Kreatora instalacji programu e-file [ID], klikamy 'Dalej'.

W oknie 'Umowa licencyjna' zaznaczamy opcję przy 'Akceptuję warunki umowy' i przechodzimy dalej.

Po instalacji programu e-file [ID], klikamy 'Zakończ'.

W programie klikamy Ustawienia -> e-Deklaracje i zaznaczamy opcję 'Użyj wysyłki ePUAP/podpisu PZ poprzez nowy system (poprzez przeglądarkę).

Po przygotowaniu deklaracji, klikamy na przycisk ‘Wyślij e-Deklarację’.

Przechodzimy do okna ‘Ustawienia wysyłki’, gdzie zaznaczamy opcję ‘korzystam z e-podpisu’ i z listy wybieramy e-podpis, którym podpiszemy wysyłkę.

Klikamy w przycisk ‘Podpisz i wyślij’. Wyświetli się okno, w którym wpisujemy PIN do swojego e-podpisu i zatwierdzamy go.

Wyświetli się komunikat o rozpoczęciu wysyłki deklaracji do systemu Ministerstwa Finansów.