Dla PIT-11Z i PIT-RZ, PIT-8CZ możliwa jest wysyłka e-Deklaracji poprzez bramkę UBD - należy w tym celu zaznaczyć opcję  Ustawienia-> e-Deklaracje -> wysyłaj poprzez bramkę UBD.

 

Wysyłka przez bramkę UBD ma taką zaletę, że szybciej trwa jej wysyłanie przez Internet. Minusem tego rozwiązania jest - w przypadku wystąpienia błędów, brak informacji w jakiej konkretnie deklaracji są błędy (muszą przejść wszystkie deklaracje albo żadna).

Poprzez bramkę UBD można wysłać tylko PIT-11Z z PIT-RZ, PIT-8CZ tylko wtedy, gdy jest więcej niż jedna deklaracja, gdy jest to złożenie deklaracji (nie można w ten sposób wysyłać korekt) i gdy wszystkie deklaracje są tego samego płatnika (firmy). W pozostałych przypadkach program wysyła deklaracje poprzez bramkę standardową.