Płatnik będący osobą fizyczną może wysyłać deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1 bez e-podpisu z podaniem kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy. W takim przypadku w oknie 'Ustawienia wysyłki' należy zaznaczyć opcję 'wysyłam bez e-Podpisu', w polu 'przychód za rok' konieczne będzie podanie kwoty przychodu podatnika z deklaracji, która była składana w zeszłym roku.

Jeśli e-Deklaracja może być wysłana tyko z e-Podpisem (jest to uzależnione od rodzaju deklaracji i jej schematu wysyłki xml opracownego przez system e-Deklaracji MF), wówczas pojawi się w tym oknie tylko opcja wyboru podpisu elektronicznego, nie będzie można zaznaczyć opcji 'wysyłam bez e-Podpisu'.

Więcej na temat obsługi e-Podpisu (Certum (Asseco), Sigillum, KIR i CenCert) w e-pity Płatnika znajdziesz tutaj >>

W oknie 'Wysyłanie e-Deklaracji' możemy również podać adres e-mail, na który zostanie wysłane Potwierdzenie odbioru - UPO, po poprawnym zakończeniu wysyłki danego formularza. UPO zostanie automatycznie odebrane również w samym programie.